O výskytu onemocnění informovaly své občany místní obecní úřady. „Vážení občané, informujeme Vás, že se v naší obci vyskytlo ohnisko ptačí chřipky. Dle pokynu Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina se kolem tohoto ohniska nevymezuje uzavřené ochranné pásmo a není vyhlášeno mimořádné veterinární opatření," sdělila obec Želiv, která o situaci dala lidem vědět na svém Facebooku.  

Podobně to udělala i Červená Řečice

Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se ale doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech. Ta spočívá zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky. Ti jsou totiž nejčastějším zdrojem nákazy. 

„V následujících 30 dnech se doporučuje vypouštět chované ptáky pouze do ohraničených venkovních prostorů/výběhů a zabránit přístupu na volné vodní plochy," uzavřel úřad.