Podle hejtmana Jiřího Běhounka by měla navýšení plně pokrýt takzvaná úhradová vyhláška. Pokud ne, bude to kraj jako zřizovatel nemocnic řešit. Zvýšení platů zdravotníků upravuje nařízení vlády, platí pro státem řízené nemocnice i příspěvkové organizace krajů.

Zvýšení mezd je jedním z opatření postupného narovnání deficitů ve mzdovém ohodnocení zdravotnických pracovníků. „Finanční prostředky nutné pro pokrytí zvýšených osobních nákladů budou poskytovatelům zdravotních služeb uhrazeny prostřednictvím navýšených úhrad od zdravotních pojišťoven za poskytnutou péči prostřednictvím takzvané úhradové vyhlášky na rok 2017," uvedl Běhounek. Lékaři i sestry podle něj mohou počítat s tím, že každá takto získaná koruna půjde právě na jejich platy.

Vláda schválila růst platových tarifů lékařů a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví o deset procent od 1. ledna 2017. Opatření má pomoci udržet mladé lékaře a sestry v Česku. Kraje se zavázaly, že mzdy se zvýší ve všech jimi zřizovaných zdravotnických zařízeních, tedy nejen v příspěvkových organizacích.

Ministerstvo má zajistit finance na zvýšení v úhradové vyhlášce. Platit bude také mzdy v zařízeních, která spadají pod něj, to jsou například fakultní nemocnice a psychiatrické léčebny. Vyhlášku kritizuje Asociace českých a moravských nemocnic, podle ní navýšení úhrad nebude na zvýšení platů stačit.

Podle náměstka hejtmana pro lékařskou péči Vladimíra Novotného (ČSSD) vedení kraje předpokládá, že úhradová vyhláška zvýšené mzdové náklady pokryje. „Pokud by se tak nestalo, určitě budeme takovou situaci jako zřizovatel nemocnic řešit," řekl Novotný.

Kraj Vysočina chce už začátkem příštího roku představit nový motivační stipendijní program pro studenty lékařských fakult. Jeho cílem bude formou stipendií motivovat začínající mediky k práci pro nemocnice na Vysočině a posílit tak početní stav jejich kmenových lékařů.

Celkový finanční objem stipendijního programu podle Novotného ještě není dohodnut, bude záležet na tom, v jakém ročníku se student rozhodne stipendijní program čerpat. Kraj podle Novotného zároveň připravuje motivační program pro zdravotní sestry. „Chceme to vyzkoušet, neočekáváme, že přijdou desítky lékařů a sester, zřejmě půjde jen o jednotlivce," řekl Novotný.

V nemocnicích Kraje Vysočina pracuje čtyři a půl tisíce zdravotníků, z toho 16 procent lékařů. Roční mzdové náklady pěti nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dosáhly loni 1,6 miliardy korun, letos se očekává překročení 1,82 miliardy korun.

Naposledy se platy lékařů zvyšovaly letos, a to o pět procent. Kraj Vysočina poskytl zřizovaným nemocnicím za období let 2011 až 2015 provozní a investiční dotace, tedy mimo ty určené na platy, ve výši téměř 952 milionů korun.

Jaroslav Buček