„V předloňském roce jsme program na obnovu kulturních památek rozšířili i o takzvaně architektonické cenné stavby, protože jsme chtěli najít nástroj, jak zachránit především sgrafita na domech na Stalingradě. Je to architektura, která vypovídá o určitém období a má svoji hodnotu,“ uvedl žďárský starosta Zdeněk Navrátil. Majitelé domů se sgrafity mohou na jejich zachování získat až padesátitisícový finanční příspěvek.

Ve Žďáře se v souvislosti s další obnovou fasád bytových domů snaží zachovat určitou střídmost, a to jak v barvách, tak i ostatních grafických prvcích. „Na začátku svého působení jsem vytvořil jednoduchá pravidla pro rekonstrukce fasád, která snad přináší výsledky. Pravidla určují konzervativní barevnost, tvarovou jednoduchost nových architektonických prvků a zachování historického tvarosloví,“ uvedl městský architekt Zbyněk Ryška.

Nedávno například prošla obnovou fasáda domu „U Věžičky“, respektive s věžičkou. „Tam se to opravdu podařilo, dům je zateplený, zůstal zachovaný jeho genius loci. Jde o spolupráci města, vlastníků domů a městského architekta,“ poznamenal starosta.

U některých domů v minulosti vlastníci sgrafita při zateplování nechali „zmizet“ pod omítkou, jinde je zachovali, ačkoliv se jim tím stavební práce prodražily. I v předchozích letech však město opakovaně na zachování sgrafit finančně přispívalo. „Letos jsme program vyhlásili znovu, protože se nám nahlásili vlastníci čtyř domů, kde sgrafita mají, připravují obnovu fasády a chtěli by je zachovat. Oslovujeme vlastníky domů přímo, aby nám dali vědět, pokud půjdou do rekonstrukce, a ceníme si jejich zájmu,“ doplnil starosta.

V letošním rozpočtu Žďáru je na obnovu kulturních památek a architektonicky cenných staveb dohromady vyčleněno 1,6 milionu korun – pro podporu kulturních památek maximální dotace činí 500 tisíc korun. „Navrhli jsme stejnou částku, tedy 1,6 milionu korun, i do rozpočtu na příští rok, pokud to zastupitelé schválí, bude tam zařazena,“ doplnil Zdeněk Navrátil.