Tento pas platil pouze půl roku a neobsahoval strojově čitelné údaje. Éru těchto pasů však letos ukončilo Ministerstvo vnitra. „Zrušení vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů vyplývá 
z požadavku Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO," zdůvodnila změnu Martina Němcová, mluvčí Ministerstva vnitra.

Přitom o takzvané rychlopasy byl poměrně velký zájem. V roce 2014 vydal Magistrát města Jihlavy 142 těchto cestovních dokladů, v loňském roce ještě mnohem více, celkem 193. O vydání pasu na počkání byl zájem také v Telči. „I nyní se přicházejí lidé 
na tyto pasy ptát," sdělila Jitka Pavlíčková z odboru vnitřních věcí telčského městského úřadu.

V současnosti lze pas získat nejdříve do šesti pracovních dnů. „Nový rychlopas se neliší od klasických cestovních dokladů. Obsahuje strojově čitelné a biometrické údaje 
a stejně jako obvyklý pas je vyráběn v Praze," uvedla Pavlíčková. Nové rychlopasy se od těch současných liší pouze dobou vydání a cenou. „Pokud tedy zjistíte těsně před odjezdem do zahraničí, že nemáte platný cestovní pas, pořádně si za nový připlatíte. Co je horší, že se nový pas 
do odjezdu nemusí stihnout vyrobit," varovala Kateřina Škarková, vedoucí správního oddělení jihlavského magistrátu.

Zatímco za klasický cestovní pas zaplatí dospělý poplatek ve výši šest set korun, pas vydaný do šesti pracovních dnů ho bude stát čtyři tisíce. Platí se za zrychlené vyřízení, neboť vydání klasického pasu trvá ze zákona třicet dnů.

Výhodou je, že nový rychlopas má nyní stejnou platnost jako obvyklý pas. Doba platnosti pro dospělého člověka je deset let, dětské pasy platí pět let. „Připomínáme, že 
i malé dítě musí mít platný doklad totožnosti, a to buď cestovní pas, nebo občanský průkaz, který se dá použít pro cestování po Evropské unii," dodala Škarková. Dětský pas 
s obvyklou dobou vydání stojí sto korun, rychlopas pro dítě přijde na dva tisíce korun.

Ministerstvo vnitra letos přišlo i s příjemnější novinkou. Nyní nemusí člověk zažádat o pas v místě svého bydliště, ale může se obrátit na jakýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností.

BLANKA FIŠAROVÁ