V rámci pětiletého projektu, který probíhá od loňského roku, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia postupně zmapují dvacet lokalit. Loni se sledovalo ovzduší v Lukavci, Přibyslavi, Rantířově a Velké Bíteši.

Vysoké koncentrace škodlivin byly naměřeny téměř výhradně při nízkých teplotách. Tedy v topné sezóně. Vzhledem k tomu, že na vsích jsou často v provozu staré kotle na tuhá paliva, dochází k zajímavému paradoxu. „Lidé si myslí, že na vesnicích je čistý vzduch. Bývá to přesně naopak,“ řekl Pavel Chaloupecký ze společnosti ENVItech Bohemia.

Fridays for future. Studenti jihlavského gymnázia se připojili k světové kampani.
Použij hlavu, Jihlavo. Studenti stávkovali za klima

Kotlíkové dotace přitom nejsou všelékem. Zůstávají totiž obce, které jsou plynofikované a stejně v nich zůstávají vysoké koncentrace škodlivých látek. Je to mimo jiné prý proto, že se někteří lidé svého starého kotle nevzdají, ani kdyby nový dostali zadarmo.

Co možná nevíte…
Polétavý prach PM10 a PM2,5 nese název podle své velikosti, která je 10, resp. 2,5 mikrometru (μm) v průměru. Lidský vlas přitom měří 50 až 70 μm a zrnko písku 90 μm.

Podle výsledků ale není důvod se znepokojovat. „Ze závěrů roční zprávy vyplývá, že průměrné roční koncentrace prachových částic, jak PM10, tak PM2,5, ani oxidů dusíku nepřekročily na žádné ze sledovaných lokalit imisní limit,“ uvedla krajská mluvčí Jitka Svatošová.

Koncentrace benzo(a)pyrenu se sledovaly pouze v Lukavci a Rantířově. Přestože lze výsledky vzhledem k nízkému počtu odběrů vyhodnotit pouze orientačně, je patrné, že v obou lokalitách došlo k překročení imisních limitů. Zejména pak v Lukavci, kde výsledek ovlivňuje zpracování dřeva v obci.

Protesty v Dolní Cerekvi.
Po protestech byl v Cerekvi klid. Na chvíli

Příští rok se bude měřit ovzduší ve Velkém Meziříčí, Chotěboři, Kamenici nad Lipou a v Ledči nad Sázavou. Ačkoliv není vždy jednoduché splnit všechny podmínky pro umístění měřicí stanice, cílem je upustit od měření ovzduší na křižovatkách. „Chceme se zaměřit na kvalitu ovzduší v místech, kde bývají lidé,“ potvrdila Lucie Hellebrandová ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.