Už příští rok budou moci žáci třinácti základních škol v Kraji Vysočina používat při výuce legendární stavebnici Merkur. Mezi přihlášené školy bude rozděleno více než 130 různých stavebnicových soustav. Projekt finančně podpořila společnost Bosch Diesel Jihlava.

Stavebnice za zhruba půl milionu korun má být využita v rámci běžné praktické výuky pracovních dovedností na základních školách. Děti si se stavebnicemi nebudou hrát, ale budou je používat k ověření poznatků z výuky. „Snažíme se posunout technické vzdělávání v kraji. Máme tady silnou skupinu průmyslových podniků a těm se ztrácí potřebný technický dorost," vysvětloval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, proč kraj tento projekt ve spolupráci s Boschem realizuje. Podle něj by se podobným způsobem mohly do budoucna zapojit i další vysočinské podniky. „Společně s krajskou samosprávou reagujeme na úbytek kvalifikovaných absolventů s technickým zaměřením," podotkl k projektu za Bosch Diesel tiskový mluvčí Mojmír Kolář.

Cílem projektu je podpořit u žáků vynalézavost, manuální zručnost a technickou představivost. Samotnému návratu Merkurů do vyučování bude předcházet příprava návodné metodiky používání stavebnic ve výuce, výběr vhodných ročníků a také seznámení pedagogů. Kraj Vysočina uvolní na pořízení metodiky zhruba čtvrt milionu korun.

Zvýšení technické gramotnosti přispěje také propagační soutěž. „Cílem bude vymyslet, sestavit a předvést stroj postavený ze stavebnice Merkur podle společného zadání. Konkrétní kritéria a postupy budou dány lidmi z praxe, pedagogy a dalšími odborníky," doplnila radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová.

Skupina vybraných základních škol je potenciálním budoucím zdrojem studentů nastupujících technických oborů středních škol. Není vyloučeno, že práce se stavebnictví tak přejde i do středních škol. „Ideální stav by byl ten, kdyby studenti středních škol vedli kroužky s Merkurem na základních školách," uvedla Fialová.

Jednou ze zapojených škol je také jihlavská základní škola Kollárova. Ředitel Tomáš Zeman uvedl, že stavebnici by měli využívat především žáci třetích až osmých tříd. „Jak bude vypadat výuka, to ukáže až metodika, která se bude sestavovat. Bez ní by využití stavebnice nebylo ideální," uzavřel téma ředitel Zeman.