Tento den budou od devíti do čtyř hodin odpoledne otevřené vybrané úpravny vody a čistírny odpadních vod pro veřejnost. Prohlídky budou začínat vždy v celou hodinu.

Cílem je přiblížit práci vodařů a upozornit na význam vody pro člověka. „Letos se lidé mohou podívat na čistírny odpadních vod Boskovice, Bystřice nad Pernštejnem a Židlochovice, úpravny vody Znojmo, Rosice a Hosov na Jihlavsku, odkyselovací stanici Heraltice a na vodojem Kostelíček na Třebíčsku,“ sdělili organizátoři.

Na všech objektech se příchozí dozvědí mnoho zajímavých informací a podívají se na místa, která běžně nejsou dostupná. Den otevřených dveří je určený i školám.

Vodárenská akciová společnost dodává pitnou vodu a čistí odpadní vodu pro více jak půl milionu obyvatel v 732 obcích na Jižní Moravě, v Kraji Vysočina a části Pardubického kraje. Stará se o 5 230 kilometrů vodovodní a dalších 3 200 kilometrů kanalizační sítě, k tomu provozuje 86 úpraven vody a 174 čistíren odpadních vod.

| Video: Youtube