Pracovníci vybraných odborů kraje na přelomu roku postupně zabydleli opravenou budovu bývalé vojenské kuchyně v areálu sídla kraje v Jihlavě.

Například krajský odbor zdravotnictví a odbor sociálních věcí opustily detašovaná pracoviště v centru krajského města. „Novým uspořádáním respektive centralizací odborů krajského úřadu se podařilo vyřešit provozní potřeby úřadu a soustředit veřejnou službu do jednoho místa. Nezanedbatelná bude do budoucna i finanční úspora, neboť odpadávají výdaje spojené s nájmem cizích prostor," uvedl Zdeněk Kadlec.

Krajský úřad Kraje Vysočina sídlí na Žižkově ulici v Jihlavě a v současné době je rozdělen na čtyři pavilony s označeními A, B, C a D. Přestěhované odbory nově sídlí v posledně jmenovaném pavilonu D.