Obnovy někdejší tradice, která souvisí i s letošním 100. výročím vzniku republiky, se ujal spolek Putování za Santinim ve spolupráci se „zámeckou“ farností a za podpory města a rodiny Kinských, majitelů žďárského zámku.

„Jde o obnovu někdejší tradice, kdy procesí v krojích mířila na Zelenou horu, což rádi podpoříme,“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.

Ze zámku k památce UNESCO stojící na kopci tak znovu vyrazí krojovaný průvod složený z členů folklorních souborů a farníků z farností Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

„Město i jeho největší památka leží historicky na hranicích Čech a Moravy. Už od vysvěcení svatojánského kostela v roce 1722 k němu směřovaly tisíce poutníků z rozsáhlého hraničního regionu. Tyto poutě nebyly nikdy přerušeny. Dokonce ani tehdy ne, když kostel a klášter byly poškozeny velkými požáry. Po zrušení kláštera císařem Josefem II. se stal svatostánek na Zelené hoře symbolem slavné minulosti kraje,“ připomněl Stanislav Růžička, předseda spolku Putování za Santinim.

Poznamenal rovněž, že ze žďárských poutí ke svatému Janu Nepomuckému stále něco přetrvává. „V době žďárské pouti je v kostele slavena řada mší svatých a přicházejí tam stovky a tisíce zbožných návštěvníků. Cílem tedy není obnovení něčeho, co tady stále i po staletích je. Snahou zůstává vytvoření příležitosti pro ty, kdo chtějí vidět a navštívit Zelenou horu jinak. Také proto je předsunut termín několik dnů před hlavní pouť. Vyhneme se tak ozvěně kolotočů a pouťového jarmarku a necháme raději zaznít poutním a lidovým písním v podání řady folklorních souborů a příslušníků moravských farností,“ popsal podstatu obnovené duchovní slavnosti Stanislav Růžička.

Superpohár Žďárského deníku vyhráli Bystřičtí Sokoli
Superpohár Žďárského deníku vyhráli Bystřičtí Sokoli

Shromáždění krojovaných účastníků pouti bude 8. května od 9 hodin v areálu zámku, v 10 hodin pak vyjde procesí z baziliky do kostela na Zelené hoře, kde o půl hodiny později začne mše svatá. Od poledne až do 15 hodin se odehraje lidová veselice v ambitech, hudební doprovod zajistí Horácká muzika.

Zájemci dostanou i možnost prohlédnout si kostel, baziliku a barokní galerii včetně přednášky. „Náš cíl není nijak veliký. Chceme se společně, bez velkých nákladů a složité organizace sejít. A pouť k patronu země svatému Janu Nepomuckému je podle nás opravdu dobrá příležitost. Pouť nás společně obohatí, a pokud se podaří, tak věříme, že se můžeme za rok potkat znovu,“ vyjádřil se Růžička.

V historických záznamech je podle jeho slov přesně popsáno složení a řazení poutních průvodů. Kráčeli v něm představitelé města a vrchnosti, ale také řemeslnické cechy a jednotlivé spolky. „Našim cílem ale není vracet se o staletí zpátky. Chceme nechat věcem přirozený průběh a dát všem možnost vlastního projevu. Každý příchozí se proto stane poutníkem a měl by v průvodu vystoupat poutní cestou na Zelenou horu a zúčastnit se mše svaté. Jinak si neumíme ani představit smysl jeho účasti. Po ukončení mše si soubory i návštěvníci vytvoří vlastní originální program v ambitech i okolí kostela,“ dodal Stanislav Růžička.