„Ačkoliv řada měst volí cestu počet uvolněných rovná se počtu stran koalice, ve Žďáře vyhrál pragmatický přístup kladoucí důraz na kvalitní funkční exekutivní model řízení města. Ten je jedním z pilířů, na kterém spolupráce koaličních stran stojí. Koalice bude navrhovat na starostu Martina Mrkose a na pozici místostarostů pouze Ludmilu Řezníčkovou a Josefa Klementa,“ potvrdil návrh, který koalice hodlá předložit ustavujícímu zastupitelstvu, Martin Mrkos.

Dva místostarostové a jeden starosta už v čele radnice stáli v předminulém volebním období. Nyní se tento model vedení města objevuje ve Žďáře nad Sázavou znovu.

„Model tří uvolněných, tedy starosta a dva místostarostové, byl vyhodnocen jako optimální varianta pro řízení města. Vyplývá to i ze zkušenosti současného vedení, kdy z důvodu rostoucí agendy a nároků na samosprávu je pro trvale udržitelný rozvoj okresního města velikosti Žďáru žádoucí přistoupit k posílení exekutivního týmu radnice. Snahou je tak rozložit zátěž a zvýšit výkon – konkrétně, aby se úředníci věnovali jen záležitostem, které jim přísluší a nemuseli zasahovat do kompetencí volených zastupitelů, akcelerovat realizaci rozvojových projektů, soustředit se více na výkon a kontrolu příspěvkových organizací a především prosazovat zájmy města u ministerstev a Kraje Vysočina a získávat tak pro město finanční prostředky a klíčovou podporu,“ vysvětlil důvody pro tříčlenné vedení radnice Martin Mrkos.

Jasno už je také ve složení rady města. „Zástupci čtyřkoalice (Žďár - živé město, ANO 2011, KDU-ČSL a ODS) se dohodli na personálním obsazení rady města. Za klub Žďár – živé město budou v devítičlenné radě Martin Mrkos, Zdeněk Navrátil a Zdeněk Kulhánek, za ANO 2011 Ludmila Řezníčková a Radek Zlesák, za KDU-ČSL Josef Klement a Romana Bělohlávková a za ODS Jaroslav Ptáček a Jan Mokříš,“ informoval Martin Mrkos.