„Během dubna a května provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina celkem 31 cílených kontrol zaměřených na ověření úrovně hygieny výroby a zdravotní nezávadnosti zmrzlin vyráběných takzvanou studenou cestou,“ uvedla Tereza Poulová, odborná referentka oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání žďárského územního pracoviště Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina.

Výroba zmrzliny takzvanou studenou cestou zahrnuje smíchání práškové směsi s vodou a je nejčastěji používanou technologií u provozovatelů sezonního stánkového prodeje točené zmrzliny, jejíž nabídka i počet prodejních míst se neustále zvyšuje.

„Z celkem osmnácti odebraných vzorků k mikrobiologickému vyšetření jich devět nevyhovělo legislativním požadavkům. Ve všech případech se jednalo o zmrzlinu vanilkovou. Laboratorní vyšetření u nevyhovujících vzorků prokázalo nadlimitní množství bakterií rodu enterobacteriaceae. Výsledky svědčí o nedodržování hygieny při výrobě zmrzliny, nedostatečně prováděné sanitaci výrobního zařízení a pomůcek k výrobě zmrzliny a celkově nízké úrovni hygieny provozu. Uvedené nedostatky jsou důsledkem toho, že provoz stánků je velmi často zajišťován brigádníky, kteří nejsou dostatečně proškoleni,“ upřesnila Tereza Poulová. Z výsledků hygienických kontrol tak jednoznačně vyplynulo, že zmrzlina je v létě skutečně rizikovou pochoutkou a její kvalitu není radno podceňovat.

Konzumenti většinou s možnými problémy předběžně počítají. Zároveň však věří, že právě jim se případné potíže vyhnou. „Točenou zmrzlinu kupujeme roky na jednom místě s tím, že majitelé stánku snad dodržují všechny předpisy. Už i proto, že kdyby byl nějaký průšvih, zákazníci by si to mezi sebou řekli, takže by už nic neprodali, protože je všichni znají. Zatím žádný problém nebyl, co vím. V cizím prostředí to ale někdy risknu, hlavně tam, kde je dlouhodobě velká frekvence zákazníků. Častěji ale na dovolené, hlavně v zahraničí, spíše kupuji balenou zmrzlinu v supermarketu a doufám, že ji tam správně skladovali,“ vyjádřila se Jana Sedláčková ze Žďáru nad Sázavou.