Hned tak rychle to ale nebude. Magistrát chce 
totiž tyto změny provést 
v koordinaci s Krajem Vysočina. Ten totiž plánuje rekonstrukci korodujícího nového Brněnského mostu. „Neměli jsme vypořádané majetkoprávní vztahy, 
majitelé dvou pozemků, 
na kterých chceme vybudovat chodník a tak dále, jsou 
v zahraničí, takže jsme je dohledávali, v červnu zastupitelstvo investice schválilo. Teď jde o to, jak se domluvíme s krajem, abychom práce zkoordinovali. Věřím, že během září se vše doladí," řekl náměstek primátora Jihlavy pro oblast dopravy Jaroslav Vymazal (ODS).

Bus pruhy v Hradební tedy nejspíš vzniknou až 
v roce 2019. Do té doby budou trolejbusy muset stát 
v nárazově se tvořících kolonách. Rekonstrukce Brněnského mostu je naplánovaná na příští rok. „Nemá cenu bus pruhy dělat teď, když se bude most rekonstruovat," řekl Vymazal.

Příčinou rozhodnutí modernizovat významnou dopravní stavbu, kterou Brněnský most je, je zvětrávání a koroze kvůli zatékání dešťové vody do konstrukce mostu.

Nyní projektanti pracují na přípravě dokumentace pro modernizaci mostu. Navrhnou mimo jiné odpovídající způsob rekonstrukce a také časový harmonogram.

„Most není v současné době v havarijním stavu, není třeba přistupovat 
k žádným dopravním omezením. Ale podle závěrů provedených kontrol by se měla jeho rekonstrukce uskutečnit do čtyř až pěti let, neboť nutná údržba 
je spojená se stále vyššími náklady. Naposledy most prošel větší opravou v roce 1997," uvedl náměstek hejtmana pro oblast financí 
a grantové politiky Krajského úřadu Kraje Vysočina Vladimír Novotný (ČSSD).

Podle Jaroslava Vymazala bude během rekonstrukce most průjezdný alespoň pro městskou hromadnou dopravu tak, jako tomu bylo při rekonstrukci jihlavského Pražského mostu.

Bus pruhy mají na mostě vzniknout pro zrychlení průjezdu vozů městské hromadné dopravy, zejména 
v dopravních špičkách. První bus pruhy ve městě vznikly v srpnu v Havlíčkově ulici. „Jednoznačně se osvědčily, byly tady obavy, že to nebude fungovat, ale řidiči si zvykli a preference funguje," poukázal Jaroslav Vymazal.