„Obec při své obsáhlé prezentaci prokázala jasnou koncepci svého rozvoje, zejména kvalitní práci s mládeží, příkladnou péči o zeleň a životní prostředí a vysoký stupeň občanské soudržnosti včetně propagace svých rodáků. Také dobře spolupracuje s místním zemědělským subjektem. Občané Heřmanova rovněž udržují lidové tradice prostřednictvím mnoha spolků i jednotlivců ze svých řad. Obec i vzorně pečuje o své občany s cílem udržení vysokého standardu občanské vybavenosti a vzájemné soudržnosti,“ vysvětlil důvody, proč komise rozhodla právě pro Heřmanov, Luděk Hrůza z odboru regionálního rozvoje krajského úřadu.

Plán obchvatu Jaroměřic budí v lidech rozpaky.
OBRAZEM: Plán obchvatu Jaroměřic budí v lidech rozpaky

Lidé v Heřmanově jsou vítězstvím nadšeni. „Je to úžasné, jsme hrozně rádi. Soutěžili jsme už pošesté, takže získání Zlaté stuhy je zasloužená odměna,“ radovala se starostka Heřmanova Pavla Chadimová.

I předchozí kola krajské soutěže byla pro Heřmanov úspěšná. „Před třemi lety jsme získali Zlatou cihlu z programu Obnovy venkova za příkladně opravenou faru a Duhovou stuhu – cenu naděje pro živý venkov. Před dvěma lety to už byla Oranžová stuha za spolupráci se zemědělským subjektem. V celorepublikovém hodnocení jsme pak získali krásné druhé místo. A vloni jsme zase obdrželi Modrou stuhu za společenský život,“ vyjmenovala jednotlivá ocenění Pavla Chadimová.

Desetičlenná komise všech čtrnáct přihlášených obcí objížděla, prohlížela koncepční dokumenty, zajímala se o tamní společenský život, aktivity místních, úroveň podnikání, občanskou vybavenost a zaznamenávala další hodnotící kritéria.

„Heřmanov za těch šest let, co už soutěžíme, urazil velký kus cesty. Začali jsme si uvědomovat, co všechno můžeme nabídnout a ukázat. A také jsme začali naši obec lépe prezentovat. Soutěžila opravdu takřka celá vesnice, takže poděkování patří všem,“ podotkla starostka.

Okříšky zatěžuje kamionová doprava. Městysem projíždějí auta do průmyslové zóny u Přibyslavic a Nové Vsi.
Chceme obchvat! V Okříškách sbírají podpisy na podporu stavby

Úspěch mohou slavit také Třeštice na Jihlavsku. Těm se, přestože se do soutěže přihlásily poprvé, podařilo získat Modrou stuhu. „Nejprve jsem tomu nevěřil a myslel jsem si, že si ze mě někdo dělá srandu. Jsem moc rád, hned napoprvé a takový úspěch. Nic jsme od toho nečekali, prostě jsme jen chtěli vědět, jak jsme na tom v porovnání s ostatními. Je to milé překvapení,“ okomentoval úspěch starosta Třeštic Martin Kodys.

Slavnostní předání všech ocenění se uskuteční v Heřmanově, a to ve čtvrtek 3. srpna. Mezi nejúspěšnější obce Kraj Vysočina rozdělí celkem 425 tisíc korun. „Cílem soutěže je především snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, ukázat rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a dále upozornit širokou veřejnost na celospolečenský význam venkova,“ vysvětlil Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017:

Zlatá stuha – krajský vítěz
Obec: Heřmanov, okres: Žďár nad Sázavou

Modrá stuha – za společenský život
Obec: Třeštice, okres: Jihlava

Bílá stuha – za činnost mládeže
Obec: Dolní Město, okres: Havlíčkův Brod

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Obec: Sobíňov, okres: Havlíčkův Brod

Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
Obec: Kaliště, okres: Pelhřimov

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova
Městys: Okříšky, okres: Třebíč

Diplom za moderní knihovnické a informační služby
Městys: Okříšky, okres: Třebíč

Diplom za propojení generací
Obec: Věžnice, okres: Havlíčkův Brod

Diplom za příkladnou péči o kulturní památky v obci
Obec: Šebkovice, okres: Třebíč

Diplom za obnovení lidových tradic
Obec: Jiřice, okres: Pelhřimov

Diplom za uchování povědomí o historii obce
Obec: Vepříkov, okres: Havlíčkův Brod