Je součástí druhé etapy elektrizace a zdvoukolejnění trati z Brna do Zastávky u Brna. „Stávající železniční stanice přestane sloužit lidem a přejmenuje se na Tetčice-Bobrava. Změny nastanou se zprovozněním nové zastávky na modernizované trati,“ sdělila mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

Zrekonstruovaná zastávka s nástupišti bude podle Nely Friebové ze Správy železnic u nádražní budovy, aby byla zajištěná vazba na přestupní terminál. Druhou etapu elektrizace trazi z Brna do Zastávky nyní železničáři připravují.

Nová zastávka vznikne v Brně v městské části Starý Lískovec a v Ostopovicích na Brněnsku. Je součástí první etapy stavby. „Práce pokračují podle harmonogramu v úseku Horní Heršpice - Střelice a ve stanici Střelice," zmínil Friebová.

Jedná se například o sanaci svahu za Střelicemi nebo výstavbu podchodu ve stanici Střelice. „Pracujeme také na mostních objektech, na železničním spodku, na pozemních stavebních objektech, protihlukových stěnách, zabezpečovacím a sdělovacím zařízením," vyjmenovala Friebová.

Ukončení stavby je v plánu na jaře 2022.