Z krajiny Vysočiny mizí voda z řek i vodních nádrží. Sucho se v kraji prohlubuje stejně jako v celém Česku. Nižší průtok hlásí některé stanice na řekách Fryšávce, Svratce, Balince i Oslavě na Žďársku a také na řece Jihlavě na Jihlavsku a na Třebíčsku. Sázava v povodí Vltavy má nízký průtok na Havlíčkobrodsku a na Žďársku, stejně jako řeky Bělá a Želivka u Pelhřimova.

Podle vodohospodářů je letošní rok k 17. červenci srážkově podprůměrný, a to i přesto, že zima a jaro byly naopak srážkově výrazně nadprůměrně. “Od 22. týdne, tedy od června, ale dochází k silnému prohlubování srážkového deficitu, který činí již 70 milimetrů,” uvedl ve zprávě o suchu Tomáš Kříž z Vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy.  Například na stanici ČHMÚ v Jihlavě, Hruškových Dvorech za červenec (od 1.7 do 19.7. 2023) spadlo jen 16,7 mm srážek.

Průměrné množství srážek je v současnosti na 80 procentech normálu. To podle odborníků způsobilo, že většina toků, především v povodí Moravy, má v současnosti vodnost nižší než třicet procent měsíčního průměru.

Sucho už bere vodu i velkým nádržím. Například ve Vírské přehradě na Bystřicku v povodí Svratky klesla hladina vody o půl metru. O třicet centimetrů pak klesla hladina vody v nádrži Dalešice na Třebíčsku a stejný úbytek hlásí i Mostiště na Meziříčsku. Podle vodohospodářů to ale nejsou kritické hodnoty. Obě přehrady jsou stále zaplněné z více než osmdesáti procent . “Nádrže mají dostatečně zaplněné zásobní prostory. Vodárenské i další povolené odběry jsou v současné době plně zabezpečeny,” doplnil Tomáš Kříž ve zprávě Povodí Moravy.