Jízdenky přitom budou levnější výrazně. „Do obvyklých tarifů se promítnou slevy jízdného, které nařídila Vláda ČR. Na slevu pětasedmdesát procent dosáhnout děti do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let,“ uvedla tisková mluvčí Jitka Svatošová. Kraj Vysočina uzavřel dodatky ke smlouvám se všemi dvaadvaceti smluvními dopravci, kteří na území kraje provozují autobusovou dopravu.

Cestující od šesti do patnácti let přitom nárok na slevu nemusí nijak prokazovat. Od patnácti do osmnácti let pak musí předložit úředně vydaný platný doklad s fotografií nebo digitálním zpracováním podoby, jménem, příjmením a datem narození. Nárok lze prokázat i žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC. Tyto průkazy lze použít i v případě, že už nejsou platné. Směrodatné jsou v tomto případě jméno, příjmení, fotografie a rok narození.

V případě studentů od osmnácti do šestadvaceti let už musí být žákovský průkaz či studentský průkaz ISIC platný. Senioři budou pro poskytnutí slevy prokazovat věk občanským průkazem nebo cestovním pasem.