Jedno takové pracoviště je mimo jiné také u Humpolce na exitu 90 dálnice D1. „Tady začíná úsek D1, který je nejvýš položený z celé trasy D1. Zároveň se jedná o úsek, kde se loni odehrála poměrně dramatická situace se zablokovanou dálnicí,“ přemítal Jan Rýdl.

Řidiči budou na zmíněná pracoviště, která jsou ještě na jižní části D3 a také na nejvýše položené části D8 v Krušných horách, posíláni zhruba v horizontu deseti hodin před očekávanou událostí. „Zázemí obsahuje elektocentrálu, místo pro odpočinek, místo pro kontakt s řídícím dispečerem a také je tu toaleta,“ doplnil Rýdl.

V tuto chvíli má ŘSD kromě řidičů v permanentní pohotovosti 125 dispečerů, kteří sledují v nepřetržitých službách aktuální situaci na silnicích a dálnicích ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

ŘSD má k dispozici celkem 183 sypačů. Připraveno je rovněž 42 universálních vozidel s různým technickým vybavením – při velké sněhové nadílce například přijdou ke slovu mohutné frézy, schopné zvládnout i ty největší závěje.

Ve skladech střediska správy údržby dálnice (SSÚD) je připraveno téměř 45 tisíc tun soli a solného roztoku. „S končícím podzimem jsme připravili veškerou techniku, proškolili jsme znovu všechny řidiče, doplnili jsme stavy dispečerů a letos jsme dokonce naskladnili o 7 tisíc tun posypové soli více než loni,“ informoval mluvčí ŘSD.

Během letošní zimy se o průjezdné komunikace bude starat v rámci SSÚD ŘSD více než 700 zaměstnanců. Do připravených směn je zařazeno celkem 599 řidičů a 125 dispečerů. Další kapacity, především pro údržbu silnic I. třídy, jsou na zimu v pohotovosti u dodavatelských firem.

ŘSD musí i při silném sněžení zajistit vlastními pracovníky průjezdnost více než 900 kilometrů dálnic v celé republice. „Údržbu mají na starosti zmíněná jednotlivá střediska správy údržby dálnice. Na jedno SSÚD připadá přibližně 50 kilometrů dálnice. Zbývající úseky dálnic, což je zhruba 350 kilometr, a silnice I. třídy udržují dodavatelské firmy na základě smluv uzavřených s ŘSD,“ sdělil Jan Rýdl.

V souladu s legislativou České republiky jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do prvního pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. „Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut,“ poznamenal Jan Rýdl.