„Garantem projektu je zakladatelka českého hospicového hnutí Marie Svatošová," sdělila Ludmila Novotná z výboru spolku.

Vysočina je jedním ze dvou krajů v zemi, jimž kamenný hospic chybí. „Věříme, že vytvoříme zázemí a podmínky pro nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny," uvedla Novotná. Nejvhodnějším sídlem by dle spolku byla Jihlava.

Hejtmanství zatím se stavbou hospice nepočítá, ale podporuje domácí hospicovou péči a jeho nemocnice disponují 18 lůžky paliativní péče.