Hejtmani Vysočiny Jiří Běhounek a Jihomoravského kraje Bohumil Šimek s hejtmankami Jihočeského kraje Ivanou Stráskou a Dolního Rakouska Johannou Mikl-Leitner probrali všeobecnou politickou situaci, spolupráci v oblasti turismu, kultury, dopravy a zdravotnictví. Diskutovali o dalším programovacím období nebo o jaderné elektrárně Dukovany.

Právě to bylo ožehavé téma, Rakušané jsou svým odmítavým postojem k „jádru“ známí, na Vysočině i v Jihočeském kraji jsou přitom dvě významné elektrárny. „V partnerství je důležité, ale bys řešila všechna témata. My v Dolním Rakousku budeme dělat vše pro to, aby nebyly jaderné elektrárny a hlubinná úložiště jaderného odpadu v blízkosti našich hranic,“ prohlásila Mikl-Leitner a nabídla všem třem českým partnerům předání zkušeností s využíváním obnovitelných zdrojů energie.

„Přestože máme rozdílné názory, my nasloucháme názorům našich rakouských kolegů a myslím, že i oni chápou naše zájmy,“ reagovala Stráská a Běhounek jen doplnil, že Kraj Vysočina je připraven tuto záležitost otevřeně diskutovat.