Podle něj bude hlavním úko-lem skupiny připravit během letoška optimalizaci žďárské městské dopravy z hlediska vedení linek. Především jde o to, aby linky MHD obsluhovaly celé území města. Třeba ve čtvrti Klafar, která se stále rozvíjí, zastávky MHD teď nejsou vůbec.

„Nyní se zabýváme právě tím, jak dopravu na Klafaru v té první fázi řešit. Systém dopravy bychom také rádi zjednodušili z hlediska celkového počtu linek. Osobně bych byl rovněž rád, kdybychom se dostali k označení linek pouze čísly, jak je to běžné v jiných městech, na rozdíl od současné situace, kdy jsou spoje značeny číslem a písmenem," vyjádřil se Zdeněk Navrátil. Jak starosta dodal, podle představ radních má činnost pracovní skupiny řešit rovněž napojení žďárské MHD na ostatní typy dopravy. „Jde hlavně o železniční spoje, například rychlíky z Prahy a z Brna. Lidé si často stěžují, že přijedou jednu či dvě minuty ‚po půl', a linka čtyři těsně předtím, v půl, odjede," přiblížil starosta.

Budoucí výstupy z činnosti pracovní skupiny plánují radní diskutovat jak se zastupiteli města, tak rovněž s jeho obyvateli. Koordinační skupina má vypracovat návrhy na řešení systému MHD do podzimu letošního roku. „Rada se potom pokusí uvést je v život," řekl Navrátil.

Zda se úpravy podle představ radních budou moci zavést už od roku 2016, sami radní teď nevědí. Aktuální, dvouletý jízdní řád MHD začal platit v půli prosince 2014. „Změny by se měly zavést nejpozději s koncem jeho platnosti, ale byl bych rád, kdyby to bylo dřív," uvedl žďárský starosta.

Členy pracovní skupiny budou zástupci odborů komunálního a dopravy městského úřadu, provozovatele MHD ve Žďáře společnosti Zdar a Pavel Drdla z dopravní fakulty Univerzity Pardubice, doplnit je mají i radní Radek Zlesák a Martin Mrkos. Jejich diskusí se chce účastnit i starosta.

Pracovní tým bude muset současnou MHD nejdříve analyzovat. „Aby návrhy změn byly užitečné, musíme ji důkladně zhodnotit, najít slabé stránky, mít představu nejen o tom, kam se chtějí naši cestující dopravit, ale také jak dané spoje budou využívat," popsal Lukáš Německý, vedoucí provozu Autobusy dopravní společnosti Zdar.

Důkladné zmapování stávající MHD ji pak umožní přizpůsobit co nejvíce potřebám cestujících. „Ty se mění například v souvislosti s novou výstavbou ve městě," řekl Lukáš Německý ze Zdaru.

Výhledově radní uvažují i o možném propojení MHD s integrovaným dopravním systémem Kraje Vysočina, nebo Jihomoravského kraje. „To je jistě hudba budoucnosti, moci si třeba na Piláku koupit jízdenku do Králova Pole, nicméně i tím se bude pracovní skupina zabývat. Mně osobně by se také líbilo, kdybychom měli linky barevně značené," řekl starosta Navrátil.

Město na provozování MHD dopravní společnosti Zdar přispívá, letos je na to v rozpočtu vyčleněno 6,5 milionu korun. Jak sdělil místostarosta Josef Klement, už několik let se výše tohoto nejvyššího ročního možného příspěvku nezměnila. „Loni byla částka čerpána z více než devadesáti procent," upřesnil Josef Klement.