Radní Kraje Vysočina se na svém úterním zasedání shodli, že se zatím jednoznačně nevysloví podporu těžbě ani samotné přípravě na otevření ložiska v Brzkově. Kraj Vysočina má výhrady především ke studii proveditelnosti, kterou vypracovala firma Geam, a proto pověřil krajskou hygienickou stanici sepsáním posouzení na tuto studii.

Podle Vladimíra Novotného (ČSSD), náměstka hejtmana Kraje Vysočina, se materiál předložený firmou Geam nevěnuje zásadním dopadům, které by z případné těžby plynuly. „Ve studii je opomíjena oblast ochrany veřejného zdraví, chybí hluková studie nebo studie ionizačního záření," uvedl Novotný.

Radní kritizují i ekonomickou stránku studie. „Uvádí se, jak těžba bude vypadat a kolik to všechno bude stát. Zdá se nám ale, že ekonomická analýza není kompletní. Chybí ale zmínka o investicích do dopravy nebo do životního prostředí," dodal Novotný.

Starosta obce Brzkov Aleš Bořil vítá, že krajští radní mají k vypracované studii proveditelnosti výhrady. „Je dobře, že kraj má námitky. Je důležité, abychom táhli za jeden provaz," naznačil. A jaké aktivity v současnosti v obci probíhají? „Z mého pohledu je to v současnosti hluché období. Nicméně s naším spolkem Naše budoucnost bez uranu se hodláme nadále proti těžbě v Brzkově bránit a připravujeme další iniciativu," uvedl starosta Bořil.

Jaké budou dopady?

Kraj Vysočina hodlá ohledně této záležitosti diskutovat i s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Největší prioritou je totiž pro kraj politika zaměstnanosti. „Chceme vědět, jaké dopady na zaměstnanost by mělo případné otevření dolu v Brzkově a uzavření dolu v Dolní Rožínce," naznačil Novotný. Dále kraj hodlá oslovit i Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Příslušné státní orgány žádáme o další setkání na jednání řešení problémů ohledně případné těžby. A to nejen z hlediska socioekonomických dopadů, ale také v návaznosti na Dolní Rožínku," uvedl Novotný.

Posouzení krajské hygienické stanice předcházelo setkání starostů, která proběhlo 17. února v Bystřici nad Pernštejnem. První veřejná debata se uskutečnila ve středu 11. března v Brzkově. Právě tam přišla na konto kraje z publika ostrá kritika. Lidé se pohoršovali nad tím, že Kraj Vysočina zatím jen přihlížel a nepodnikal žádné vlastní kroky.

Na proběhlé debatě představil zmíněnou studii proveditelnosti, kterou kraj vnímá jako nekompletní, Josef Lazárek, ministerský náměstek ředitele těžebního průmyslu.