Změny nastanou od začátku února a týkají se pouze všeobecné ambulance. Denně tam lékaři ošetří 40 pacientů, kteří budou objednáni přes systém eAmbulance, a 20 akutních pacientů bez objednání. „Samozřejmě, že pokud se stane, že přijde maminka s plačícím dítětem se zánětem středního ucha, nebo někdo s krvácením, a bude to v pořadí jednadvacátý pacient, ošetříme ho. Pokud to ale bude někdo, koho má dlouhodobý zdravotní problém, doporučíme mu objednání,“ vysvětluje primář ORL Jiří Musil.

Všeobecná ORL ambulance je dlouhodobě vytěžována pacienty, kteří by měli svůj problém řešit nejprve se svým praktickým lékařem: „A ten teprve rozhodne, jestli pacienta odešle k nám,“ dodává primář Jiří Musil.Na ORL ambulanci ošetřují již dlouhodobě také pacienty z ostatních okresů. Funguje také jako jediná v Kraji Vysočina, která drží pohotovostní službu.

Do systému eAmbulance musí být pacient zaregistrován. Registrace do systému je možná pouze osobně ve všech krajských nemocnicích, v Nemocnici Jihlava ve vestibulu hlavního vchodu na Kontaktním centru. Potřeba je k registraci občanský průkaz nebo průkaz zdravotního pojištěnce. Více informací dostanou pacienti také na telefonu 567 157 555.