„Skalní zářezy se musí ubourávat, celkově je to v úseku asi tři až čtyři kilometry dlouhém," uvedl ředitel a člen představenstva společnosti OHL ŽS Josef Rezek. Tato firma je společně se společnostmi Subterra a Elektrizace železnic zhotovitelem rekonstrukce úseku železnice. Podle jeho slov problém s vodou na trati není zanedbatelný, protože až dosud dostatečně odvodněna nebyla.

„Když se železniční trať v roce 1953 stavěla, zřejmě se při tom přeťaly nějaké vodonosné horniny, takže vody je tam poměrně dost," poznamenal Rezek.

Hlavním přínosem modernizace trati mezi Skleným a Ostrovem nad Oslavou je zvýšení traťové rychlosti na 120 kilometrů v hodině pro klasické vlakové soupravy, respektive na 140 kilometrů za hodinu pro naklápěcí soupravy.

15 minut zpoždění

Se stavebními pracemi jsou spojeny i výluky na rychlíkové trati, která přes šedesát let propojuje Brno s Havlíčkovým Brodem. Některé osobní vlaky, jež se na frekventované trati dělí o jednu kolej s rychlíky mezi Prahou a Brnem, jimi jsou v době výluky nahrazeny a mimořádně staví v Ostrově nad Oslavou. „Nyní se zpoždění vlaků kvůli snížené rychlosti i kapacity tratě pohybují mezi deseti až patnácti minutami," uvedla mluvčí Českých drah Kateřina Šubová.

Poté, co bude v prosinci dokončena druhá kolej, výluka dočasně skončí. Na jaře se pak začne pracovat na rekonstrukci koleje první, a to tak, že oprava bude hotova v říjnu příštího roku. Komplexní rekonstrukci a modernizaci dvoukolejného traťového úseku mezi Ostrovem a Skleným nad Oslavou tvoří výměna železničního spodku i svršku, včetně odvodnění a trakčního vedení, opravy se dočká i zastávka Laštovičky.

Náklady na rekonstrukci obou kolejí na více než osmikilometrovém úseku vyjdou na 988 460 483 korun bez DPH. Z toho 713 896 572 korun činí příspěvek z evropských peněz, zbytek peněz bude uhrazen prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

„Výsledkem rekonstrukce bude pohodlnější, rychlejší a bezpečnější cesta vlakem. Trať bude navíc splňovat vyšší kvalitativní požadavky pro účely provozování mezinárodní dopravy," řekl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V dalších letech se počítá s pokračováním prací. „Od Brna po Řikonín je trať opravena. V roce 2016 nebo 2017 by mělo dojít na úsek mezi Ostrovem a Žďárem a všechny zbývající až po Havlíčkův Brod. Pokud budou finance, hotovo by mohlo být asi v roce 2025," dodal náměstek ředitele pro provoz infrastruktury Oblastního ředitelství Brno SŽDC Pavel Šprdlík.