Pokud ne, stihnout by to měl nejpozději do konce listopadu. Závěrečnou zprávu totiž Kraj Vysočina požaduje předložit nejpozději do konce tohoto roku.

„Pokud si žadatel v v žádosti o poskytnutí dotace zvolil způsob financování modifikovanou platbu, je zapotřebí předložit poslední průběžnou zprávu s uhrazenými výdaji minimálně ve výši vlastního podílu nejpozději třicet pracovních dní před uplynutím termínu pro realizaci, aby bylo zajištěno, že stihne do 30. listopadu 2016 přeposlat dodavateli dotaci, kterou obdrží od poskytovatele dotace, tedy kraje. V případě, že 
z relevantních důvodů nestihne celý projekt zrealizovat do 30. listopadu 2016, je nutné si před uplynutím tohoto termínu požádat o jeho prodloužení," upozornila Eva Láníková z odboru regionálního rozvoje krajského úřadu.

Vyúčtování je možné i nadále předkládat v úředních hodinách na detašovaném pracovišti Odboru regionálního rozvoje na adrese Žižkova 16, Jihlava, kde bude žadatelům na požádání provedena kontrola formálních náležitostí.

Kraj Vysočina do konce roku získá ještě téměř dvacet čtyři milionů korun na další výměny kotlů. Příspěvek, vyjednaný na Ministerstvu životního prostředí České republiky (MŽP), vystačí na uspokojení zhruba dvou set žadatelů. O další takzvané kotlíkové dotace tedy bude možné požádat v Kraji Vysočina ještě letos.

Oproti minulé vlně se ale budou dotace přidělovat pouze na výměnu stávajících kotlů na tuhá paliva za zdroje, kež využívají obnovitelné energie. „Ti, co nebyli úspěšní v minulé výzvě při podání žádosti na výměnu kotle na tuhá paliva za kotel čistě na biomasu nebo tepelné čerpadlo, mohou tedy bez další zásadní administrativy předložit po otevření výzvy novou žádost," doplnila Jitka Svatošová, mluvčí krajského úřadu. Předpokládá se, že kraj výzvu a žádosti začne přijímat ještě před koncem roku. Na přelomu února 
a března 2017 by mohla být vydána první rozhodnutí 
o poskytnutí dotace.