„Od začátku letošního roku šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem 58 dopravních nehod, na nichž měli účast chodci. Při těchto nehodách byly dvě osoby usmrceny, devět utrpělo těžké zranění a 57 chodců bylo při nehodách zraněno lehce. V jednadvaceti případech zavinil dopravní nehodu chodec. Celkem osmnáct nehod se stalo na vyznačeném přechodu pro chodce," přiblížila statistické údaje vysočinská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Ve snaze přispět ke snížení případů, kdy dojde na přechodech pro chodce k dopravním nehodám aut a chodců, připravila také policie na Vysočině na začátek školního roku preventivní akci, která má přimět děti i dospělé k zamyšlení, zda se chovají při přecházení silnic obezřetně. Jde o akci nazvanou Zebra se za tebe nerozhlédne. „Projekt se realizuje v České republice v letošním roce již podeváté a stálými partnery projektu jsou BESIP a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky," podotkla mluvčí. Cílem této aktivity je preventivní působení nejen na chodce, aby si osvojovali dodržování základních pravidel bezpečného přecházení vozovky. „A v neposlední řadě také odbourávat mýty o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce," poukázala Čírtková.

Letošní podzimní část projektu se bude na Vysočině konat od čtvrtku do úterý 6. září. „Policisté budou oslovovat chodce, především předškoláky a školáky u vybraných přechodů pro chodce a dotazovat se jich na správné a bezpečné přecházení po přechodu pro chodce. Pokud chodci na položené otázky odpoví policistům správně, obdrží od nich malý dárek související s dopravní tematikou," sdělila mluvčí.

Pravidla pohybu chodců po komunikacích upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. „Chodec musí užívat především chodníku, a tam, kde chodník není, se chodí po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky," připomněla Čírtková.

Ta také doplnila, že v posledně uvedeném případě smějí jít nejvýše dva chodci vedle sebe. Při snížené viditelnosti nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích pak smějí jít chodci pouze za sebou. „V této souvislosti je zapotřebí připomenout, že velice důležité pro bezpečnost chodců je, aby byli zřetelně a včas vidět. Zejména za snížené viditelnosti je důležité, aby chodci používali vhodné oblečení s reflexními prvky, které zvyšují jejich viditelnost především pro řidiče motorových vozidel," řekla mluvčí.

Tam, kde je přechod pro chodce, smí chodec silnici přecházet jen v tomto místě, a to za každé situace, když je dotyčná osoba od přechodu pro chodce vzdálená do padesáti metrů. „Na přechodu pro chodce se chodí vpravo," poznamenala Čírtková. Mimo přechod pro chodce se může přecházet vozovka jen kolmo k její ose. Před vstupem na komunikaci se každý musí přesvědčit, že může silnici bezpečně přejít.

„Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče náhle změnit směr nebo rychlost jízdy," připomněla zásadní pravidlo policejní mluvčí. Přecházející také nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na silnici bezprostředně před blížícím se autem. „Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat," upozornila Čírtková. Chodec také nesmí přelézat zábradlí nebo jiné zábrany, které vozovku lemují.

Nehody chodců v kraji. Infografika.