Zkušenost, při níž bez zaváhání poskytla odbornou pomoc a zachránila lidský život, jí inspirovala i při volbě budoucího povolání. Chce se stát zdravotnickým záchranářem.

Na události pondělního rána 6. února letošního roku Pavla Henzlová určitě nikdy nezapomene. Když nasedla do auta s čtveřicí dalších studentů a vyrazila spolu s nimi do Chotěboře, nemohla tušit, jak se jí už brzy budou hodit nasbírané znalosti první pomoci.

Poklidná jízda se dramaticky změnila, když se řidiči vozidla náhle zastavilo srdce. Auto dostalo smyk, narazilo do stromu, několikrát se přetočilo a zůstalo stát převrácené na boku. Spolujezdci vyvázli jen s lehkými zraněními, řidič však upadl do hlubokého bezvědomí.

„Jediné, na co jsem v první chvíli myslela, bylo dostat všechny ven z auta,“ vzpomíná na nehodu Pavla Henzlová. „Dveře byly zablokované, ale nakonec se nám podařilo vytlačit přední sklo,“ pokračuje.

Další minuty po nehodě byly pro záchranu řidiče klíčové. „Když jsme zjistili, že kamarád nedýchá, bylo jasné, že je potřeba zahájit kardiopulmonální resuscitaci. Bylo dobré, že jsme začali tak brzy, protože jsme mu velmi zvýšili šance, aby neměl žádné další následky,“ doplnila Pavla. Sedmiminutovou masáží srdce a umělým dýcháním dokázala udržet mozek mladého řidiče v činnosti až do příjezdu profesionálů. Muž se nakonec probral do plného vědomí a byl převezen do nemocnice.

Mladý řidič měl tehdy obrovské štěstí. Nejen, že s ním v autě jela kamarádka, která věděla, jak se při nehodě zachovat a zachránila mu život, ale zároveň zjistil pravdu o svém zdravotním stavu. Lékaři mu totiž zjistili vrozenou srdeční vadu, o které do té doby vůbec netušil.

„Byl na operaci, dnes má budík a může v podstatě normálně fungovat,“ zmínila Pavla Henzlová. Zásadám první pomoci se naučila nejen při povinných hodinách v autoškole, ale i při studiu na chotěbořském gymnáziu, kde absolvovala krajský kurz první pomoci . V současnosti studuje na Fakultě biomedicínského inženýrství. Chtěla by se stát zdravotnickým záchranářem.

Dívka převzala ocenění

Duchapřítomnost mladé hrdinky v pondělí ocenili zástupci Policie České republiky a České pojišťovny, kteří ji předali ocenění Gentleman silnic. Pavla Henzlová se stala již 136. oceněným hrdinou. „Událost je o to výjimečnější, že se jedná o ženu, protože těch je v rámci tohoto ocenění méně, ale také že se jedná o tak mladou ženu. Doufám, že se její příběh stane inspirací pro ostatní řidiče, aby se chovali ohleduplně, a v případě, že se stanou svědky dopravní nehody, tak se nějakým způsobem snažili pomoci,“ uvedla při předávání ocenění mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

„Velmi oceňuji to, že Pavla Henzlová dokázala svému kamarádovi poskytnout odbornou pomoc, to při dopravních nehodách bohužel vůbec není samozřejmostí a mnohdy se setkáváme i s určitou lhostejností,“ poděkoval studentce vedoucí územního odboru Havlíčkův Brod Pavel Nováček.

Příkladný postoj mladé dívky ocenil i vedoucí dopravního inspektorátu Havlíčkův Brod David Hospodka. „Jsem velmi rád, že někdo na místě dopravní nehody dokáže takto správně a účelně pomoci. Z vlastní praxe vím, že mnoho lidí nemá ani potřebné vědomosti ani odvahu pustit se do samotné záchrany. Přitom byla sama účastnicí dopravní nehody. Patří jí náš obrovský obdiv,“ dodal s tím, že podobná ocenění zachránců a medializace jejich příběhů může být pro ostatní mladé lidi dobrým příkladem.

Na ocenění Gentleman silnic, které uděluje Česká pojišťovna spolu s Policií České republiky již 14. rokem, Pavlu nominovat její otec, který je zároveň velitelem Sboru dobrovolných hasičů.