Tu většina voličů už dobře zná například z parlamentních voleb.

„Zjednodušeně řešeno se jedná o sadu otázek, na které mohou občané před volbami odpovědět, a své odpovědi si následně porovnají s názory jednotlivých stran či kandidátů. Volební kalkulačka tak spojuje dvě výhody. Jednak dává kandidujícím možnost sdělit voličům své postoje k různým tématům, jednak umožňuje voličům lépe poznat názory těch, kteří se ucházejí o jejich hlasy," upřesnil Dostálek.

Odmítavé reakce

V průběhu letošních prázdnin autoři volební kalkulačky připravili sadu celkem třiceti otázek, které se týkaly správy města. „A to jak v obecné rovině, tak přímo ve vztahu k Chotěboři. Následně byli osloveni zástupci všech čtyř kandidujících stran a koalic s tím, aby dotazník přeposlali jednotlivým kandidátům k jeho vyplnění. Reakce byly, bohužel, většinou odmítavé, přičemž odůvodnění bylo v některých případech pochopitelně více – že na otázky nelze jednoznačně odpovědět, chybí prostor pro komentář, a v některých byly důvody méně pochopitelné. Volební kalkulačka nás nezajímá, máme vlastní volební program a podobně. Z celkového počtu 84 kandidátů, ze kterých si budeme při volbách vybírat, nakonec dotazník vyplnilo pouze třináct z nich," popsal Dostálek výsledek snažení.
Mezi ty, kteří se rozhodli odpovědět, patří například Milan Stránský a Tomáš Meloun, oba za ČSSD a jedenáct zástupců koalice KDU-ČSL, TOP 09 a Strany zelených.

„Vzhledem k nízkému počtu odpovědí jsme se se zástupci KohoVolit.eu dohodli, že volební kalkulačku nemá smysl sestavovat, neboť by měla jen velmi malou vypovídací hodnotu. A tak nezbývá než doufat, že při dalších komunálních volbách za čtyři roky už bude pokus o vytvoření volební kalkulačky úspěšnější," konstatoval Dostálek.

„Já neměl problém na otázky odpovídat. I když si myslím, že volební kalkulačka pro komunální volby není zas tak nejšťastnější nápad. Neboť hrozí, že se většinou sejde několik desítek úplně stejných odpovědí a volič bude opět tápat. Možná by bylo lépe oslovit jen jednotlivé lídry stran. Volební kalkulačka je podle mého názoru účinná ve volbách do zastupitelstva kraje, kde každý kandidát jde sám za sebe," podotkl Stránský, který jako jeden z mála na dotazy odpověděl.

Někteří kandidáti do zastupitelstva prý o žádné volební kalkulačce nic nevěděli.

„Jak jsem se dozvěděl, někteří kandidáti o existenci dotazníku k volební kalkulačce nevěděli. Já přímo kontaktoval pouze zástupce jednotlivých stran a nikoli všechny kandidáty, přičemž jsem se spolehl na to, že odkaz na dotazník na základě naší dohody přepošlou jednotlivým kandidátům. Opravdu se tedy mohlo stát, že se k některému kandidátovi či kandidátce, kteří by dotazník vyplnit chtěli, příslušný odkaz nedostal. V takovém případě se jim tímto omlouvám, i když si myslím, že hlavní díl viny na tom nese příslušný zástupce jejich strany, který jim měl odkaz přeposlat," vyjádřil se Dostálek.

Mlčela i starostka

Mezi těmi, kdo se po zaslání otázek volební kalkulačky, obrazně řečeno, zahalil mlčením, je i současná starostka Eliška Pavlíková za ČSSD, která v komunálních volbách opět kandiduje.

„Volební kalkulačky jsem se nezúčastnila, protože u některých otázek mi nebyla dána možnost svoje stanovisko vysvětlit. Otázka byla formulována způsobem, který připouštěl pouze odpovědi ano nebo ne, ale některá témata si přímo žádají podrobnější vysvětlení, jinak by odpověď mohla být zavádějící," vysvětlila svoje rozhodnutí Pavlíková.

Dotazník Tomáše Dostálka obsahoval třicet otázek. Týkaly se například zveřejňování smluv města Chotěboř na internetových stránkách, zavedení rozklikávacího rozpočtu a pořizování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva.

Součástí otázek bylo také plánování staveb cyklostezky, koupaliště či bazénu a budoucnost lokality Koubek.