Chytré křižovatky v Opavě měly především umožnit plynulejší průjezd městem. Jak se však nyní po dvou a půl letech ukazuje, takzvaná „zelená vlna“ se nekoná. Řidiči ani chodci z Opavy nešetří kritikou. Spokojený s výsledkem prací ovšem není ani magistrát, který kvůli prodlení bude muset vracet část dotace.

Zároveň je ve hře soud s dodavatelskou firmou, která měla realizaci na starosti. Opavská radnice po pražské zhotovitelské společnosti požaduje uhradit pokutu v řádu desítek milionů, zatím marně.

Fušeřina, míní řidiči

Mnozí šoféři říkají, že semafory v Opavě fungovaly před výměnou lépe. „Chytré to bylo možná předtím, teď se akorát zbytečně na křižovatkách stojí. Mimo špičku, když je provoz minimální a na křižovatce jsem třeba zrovna sám, musím nepochopitelně čekat třeba minutu, než mi blikne zelená, dřív zelená naskočila automaticky. To samé platí pro průjezd městem, křižovatky bych v takovém případě myslím měl projet na zelenou vlnu, jak jsem byl zvyklý. O tom si ale můžu nechat jen zdát, všude se stojí na červenou. Mnoho měsíců bylo město kvůli této údajné modernizaci rozkopané a byla dopravní omezení, a proč? To je prostě fušeřina,“ zpochybňuje celý projekt například Petr Gebauer.

A stěžují si i chodci, kteří taktéž musejí dlouhé chvíle čekat, než blikne zelená, i když široko daleko nejede žádné auto. „To je hlavně na přechodu u starého autobusáku, u Jelena (přechod u pizzerie Uno, pozn. red.) směrem nahoru na Otickou,“ popisuje pro Deník na místě jeden z čekajících seniorů.

Semafory se měnily na křižovatkách i přechodech, konkrétně se to týkalo těchto míst: Olbrichova – Lidická, Olbrichova – Hradecká, Praskova – Nádražní okruh, Těšínská – Komenského, Komenského – Nádražní okruh a Těšínská - Komenského. „S tím souvisela kompletní výměna koordinačních kabelů v ulicích Olbrichova, Nádražní okruh, Praskova a dalších dotčených. Součástí zakázky byl i zkušební provoz první a druhé etapy, vše bylo rozděleno do dvou stavebních etap. Připravoval se i dispečink světelných signalizačních zařízení,“ shrnul pro Deník Martin Kůs z tiskového oddělení radnice. Město zakázku vysoutěžilo za 34,5 milionu korun a z Evropského strukturálního a investičního fondu požádalo o dotaci. Tu se podařilo získat a měla pokrýt 85 procent způsobilých výdajů.

Čtěte také

Deník a Breda & Weinstein zvou na Veletrh volnočasových aktivit v Opavě

Do Jánských Koupelí znovu pro kyselku? Chystá se obnova pramenů

Parta nadšenců z Malých Hoštic baví spoluobčany i sebe

Sdílená kola jsou v Opavě hit. Jedou i v Hlučíně a Ludgeřovicích, co jinde

Všechno mělo být dokončeno už v červenci 2022, kdy měla začít druhá část zkušebního provozu a následně se vše mělo předat městu. K tomu ale došlo až s téměř ročním zpožděním. „Dílo Opava – Telematika převzalo město v květnu letošního roku, a to s výhradami. Město požadovalo následné odstranění nedostatků. Bohužel dosud se nepodařilo zhotoviteli díla opravit všechny vytknuté vady,“ konstatoval Martin Kůs.

Bude soud?

O jaké konkrétní vady a nedostatky se jedná, není jasné. Stejně tak ani termín, kdy bude v Opavě zavedena očekávaná „zelená vlna“. Město se k tomu nechce vyjadřovat. Důvodem je možný blížící se soud. „Na tyto otázky zatím nemůžeme odpovědět konkrétněji, právě proto, že se očekává řešení celé situace u soudu. Stále probíhají jednání se zhotovitelem za účelem dokončení díla v souladu s projektovou dokumentací. Město vyzvalo k úhradě smluvní pokuty, která se pohybuje v řádech desítek milionů korun,“ říká Martin Kůs s tím, že dosud k úhradě pokuty nedošlo.

Jisté je zatím jen to, že město bude muset vracet část z poskytnuté evropské dotace, a to nejspíše 4,8 milionu korun. „Zatím se to ale nestalo. Na základě vyžádání zatím zaslalo město Opava poskytovateli dotace příslušnou dokumentaci. Ze strany poskytovatele dotace se očekává závěrečná kontrola celého projektu a kontrola naplnění jeho cílů. Závěry z této kontroly budou známy v horizontu několika měsíců,“ dodává Kůs.

Deník požádal o vyjádření také zhotovitelskou firmu AŽD Praha, která měla zakázku Telematika na starosti. „Aktuálně celou věc řešíme s magistrátem. A protože nám jde o korektní vztahy, prosíme o zaslání dotazů na tiskové oddělení magistrátu města Opavy,“ odkázal na radnici mluvčí firmy AŽD Praha Jiří Dlabaja.