Kdo se ale kosení zdejších vzácných mokřadů tentokrát, nebo někdy v minulosti zúčastnil, určitě nemusel litovat. Udělal se kus práce, která současně umí přinést i nevšední zážitky.

Porosty kolem rybníka Rančířovský Okrouhlík na první pohled nesou stopy zásahu lidskou rukou. Současně je patrné, že proměny přírody jsou tady konány v její prospěch. „V této lokalitě jsme začali systematicky o mokřady pečovat v roce 2009," poukázal na důležitý termín Jaromír Maštera, organizátor sobotních prací z občanského sdružení Mokřady, které se pomoci přírodě na Jihlavsku systematicky věnuje. „Tady všude byly porosty, které jsme museli nejdřív vysekat, teď už tady můžeme kosit trávu," dodal.

Za uplynulé roky ochránci přírody obnovili i nově vybudovali tůně, které jsou důležité hlavně pro existenci obojživelníků. „O kopání tůní bývá ze strany dobrovolníků větší zájem, kosení mokřadů pro ně tak atraktivní není," zmínil Maštera.

Ondřej Kaláb, který v sobotu výzvu o pomoc přírodě vyslyšel, přišel se zkušeností právě s kosením. „Informaci někde objevila žena, na kosení už jsem v minulosti byl a přivítal jsem možnost podívat se sem do těchto míst," zdůvodnil přítomnost dobrovolník, který vzal s sebou do přírody i syna Matěje.

Proměna krajiny má pomoci rostlinám, obojživelníkům i třeba ptákům. U přítoku do rybníka Rančířovský Okrouhlík se tak začaly běžně objevovat druhy jako skokan ostronosý, kuňka obecná, blatnice skvrnitá, moták pochop, potápka malá, suchopýr úzkolistý, vachta trojlistá či prstnatec májový. „Díky proměně krajiny bychom tady rádi viděli i vzácného ptáka bekasinu otavní, ale ten se tady zatím neobjevil," poznamenal Maštera.

Snad příště. Ochránci přírody chtějí v pomoci cenným lokalitám pokračovat. Díky novým grantům by to mohlo být i o něco snadnější.