Na Popeleční středu si tisíce věřících přišli do kostela pro takzvaný popelec, tedy popel ze spálených ratolestí a květů, posvěcených na květnou neděli uplynulého léta. Ne jinak tomu bylo i v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě. Po ranní bohoslužbě příchozím kněz nakreslil popelem na čelo křížek a připomněl pomíjivost pozemského života se slovy: „Pamatuj člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš.“