V tradičních bramborářských oblastech jsou brambory pěstovány většinou na svažitých pozemcích. Právě ty jsou v období dešťů nejvíce ohroženy vodní erozí. Nejkritičtější je období pro sázení, protože povrch půdy je obnažený a voda řádky rychle proteče. Pomoci by mohlo inovativní zařízení k sazeči brambor, které upravuje tvar hrůbků a brázd. Ty by měly vodu ze srážek zadržet.

„Nové hrůbky jsou širší s pozvolnějšími bočními stranami a vrchol hrůbku má v průřezu miskovitý tvar, ve kterém mohou být vytvořeny přerušované žlábky pro lepší zadržení srážkové vody. V nekolejových brázdách jsou vytvořeny důlky a hrázky. Ty odtok vody zpomalují,“ upřesnil Pavel Růžek z Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Pletou pro dobrou věc. Ženy ze spolku Motanice se začaly scházet ke společnému pletení. Při tom je napadlo, jak svým umem podpořit kulturu ve městě. Háčkovanými vitrážemi  ozdobily třeba okna v kostele sv. Kateřiny. Pletáže zase získaly některé stromy v p
Pletená stezka připomene slavné osobnosti Brodska, malíře Zrzavého a Reynkovi

Nový způsob sázení brambor zemědělci předvádějí na dvou demonstračních farmách. Na Vese v České Bělé a farmě Vysočina Janovice. Nové agrotechnické postupy na zlepšení kvality půdy a ochranu vod podporuje Ministerstvo zemědělství. „Z dosažených výsledků v minulých letech vyplývá také to, že úprava hrůbků a brázd přispěla i k stabilizaci výnosů hlíz. To se projevilo nejvíce v suchém roce 2015. Díky lepšímu zadržení vody ze srážek, byly výnosy hlíz vyšší, než u konvenčního tvaru hrůbků,“ doplnil Růžek.

Originalitu půdoochranných paketů ocenil i agrosalon Země živitelka, kde získaly hlavní cenu za významný ekologický přínos při protierozní ochraně půdy. Na jejich vývoji a ověření se podíleli pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby ve spolupráci s brodským Výzkumným ústavem bramborářským a firmou P&L, s.r.o.

Náklady na inovaci sazeče se pohybují od 60 do 90 tisíc korun plus montáž. Podle tvůrců nové technologie by se svým majitelům měly rychle vrátit.

Zemědělci, kteří by se o novém způsobu sázení chtěli dozvědět více, se mohou přijet podívat na polní dny, které proběhnou 6. června na farmě Vysočina Janovice a 25. července v České Bělé. Další informace poskytne přímo Výzkumný ústav rostlinné výroby nebo Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod.

Ilustrační foto
Policie hledá svědky nehody, při níž byl zraněn cyklista

V minulosti voda a bahno z polí zaplavily třeba obec Oudoleň na Chotěbořsku nebo Poříčí na Přibyslavsku. Vodní eroze zde způsobila velké hmotné škody a narušila vzájemné dobré vztahy mezi hospodařícími zemědělci a obecní samosprávou.