Přestože na jiných místech republiky rostly domy přírody jako houby po dešti, jediné takovéto zařízení na Vysočině se „rodilo“ jen velmi těžko a zdlouhavě. „První zmínky o tom, že by dům přírody mohl ve Žďárských vrších vzniknout, se objevily už v roce 2009. Otevřený měl být v roce 2012. Jeho realizace se pořád posouvala, ale konečně je hotový,“ potvrzuje Marie Sára Rajnošková z obecně prospěšné společnosti Chaloupky.

Zmíněná organizace nyní dům přírody ve Žďárských vrších provozuje. A má vskutku na co lákat. „Jednotlivé výstavní prostory ukazují, jak vlastně vypadaly Žďárské vrchy před tím, než do nich vkročil člověk a popisují jejich vzhled až do současnosti. Představují také jejich původní i současné obyvatele. Lidé se tu seznámí se skorcem vodním, hýlem rudým, místními rostlinami i se všemi původními i nepůvodními druhy,“ popisuje Martin Kříž z Chaloupek.

Na tvorbě expozic se podíleli nejen ochranáři, ale také historici. Zvláště historické informace byly neobyčejně podrobné a dalo hodně práce se jimi prokousat. „Sepsal je pro nás historik Miloslav Lopaur a bylo jich tolik, že jsme je půl roku zpracovávali do vizuálních podob. Vznikly tak čtyři mapy, které rekonstruují zdejší krajinu v jednotlivých obdobích,“ říká Kříž.

Dům přírody Žďárských vrchů:

Nachází se v obci Krátká.

Otevřeno je v červenci a v srpnu denně od 10 do 17 hodin.

Vstupné: dospělí 60 korun, děti 30 korun, rodinné vstupné činí 180 korun.

Parkoviště je asi o 200 metrů dále, cesta k němu je značená.

Domy přírody:

Jedná se o moderní návštěvnické střediska ve zvláště chráněném území určená pro veřejnost. Domy přírody návštěvníci najdou v Beskydech, Bílých Karpatech, Českém ráji, Moravském krasu, Poodří a na dalších místech.

Návštěvníci se tak dozvědí veškeré dostupné informace o vývoji života ve zdejší krajině. Počínaje osídlením Žďárských vrchů prvními osadníky přes období těžby železné rudy, výroby skla a čas masivní zemědělské činnosti až po nynější dobu rozvinuté turistiky. „I ta změnila tvář Žďárských vrchů, vznikaly nové hotely, ubytovací zařízení a mnohé atrakce pro turisty,“ podotýká Kříž.

Nové návštěvnické středisko láká lidi z blízkého i dalekého okolí. Kromě „cizinců“ míří do domu přírody i původní obyvatelé tohoto stavení. „Býval to Babáčkův statek. A pan Babáček, který se zde narodil, se sem přijel také podívat,“ přitakává Kříž.

V Domě přírody Žďárských vrchů nechybí ani multifunkční sál s 3D kinem. Ovšem ne všechno je tam dokonalé. Část expozic je podle slov provozovatelů ještě zapotřebí trochu doladit. „Hodně pracujeme s dětmi a rádi bychom, aby byly expozice pro děti co nejvhodnější. Realizace stavby je nádherná, každý, kdo přijde, je okouzlený. Ale na některých věcech ještě musíme zapracovat,“ usmívá se Marie Sára Rajnošková. „Pár dní už otevřeno máme a za tu dobu jsme bedlivě sledovali reakce návštěvníků. Zapisovali jsme si jejich připomínky a podle nich teď budeme dále pracovat,“ dodává.

A přibudou i další věci. Například z nedalekého stavení číslo 12. které původně sloužilo coby ekologické informační centrum, se zanedlouho stane občerstvovací zařízení. „Říkáme tomu hodůňka. Nebude to klasická hospoda, ale budou tam k dostání pomazánky, polévky, možná i uzeniny. A bude se tam točit pivo a v zimě se tam bude vařit grog. Otevírací doba bude stejná, jako v domě přírody,“ nastiňuje budoucí nabídku Martin Kříž.