„Na novém mamografu byl zahájen provoz v březnu a svou výbavou patří k nejmodernějším přístrojům v Česku. Podle našich informací se u nás pouze pět pracovišť může pochlubit 3D mamografií s tomosyntézou, která přináší větší záchyt nádorů prsu, a to o 30 až 40 procent," potvrdila ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková.

Nové zařízení za 8,6 milionu korun včetně osmiletého kompletního servisu nahradilo předešlý mamograf, který již dosluhoval. „Radiologické pracoviště je na základě osvědčení o splnění podmínek k provádění mamárního screeningu akreditováno k provádění mamografického screeningu nádoru prsu. Ročně je na něm vyšetřeno 8 500 pacientek, z toho osm tisíc je vyšetřeno pro screening karcinomu prsu tento screening pak ročně odhalí třicet až čtyřicet karcinomů," přiblížil mluvčí nemocnice Roman Kratochvíl.

O výsledku jsou ženy informovány hned po vyšetření, případné nejasnosti jsou došetřeny doplňujícími snímky či ultrazvukem. Denně pracovištěm projde až pětačtyřicet klientek.

„Jednou z podmínek provádění této diagnostické mamografie na akreditovaném pracovišti je i pravidelná obměna mamografického přístroje po osmi letech, a to především pro zachování vysokého standardu diagnostiky starý mamograf byl také při tak velkém počtu vyšetření již značně opotřebován," dodal Kratochvíl.

Tomosyntéza není zatím ještě u nás schválena pro běžný screening, a bude proto využívána pro došetření nejasných lézí a pro samoplátkyně. Tento způsob dokáže zachytit i nádory, které klasická mamografie neobjeví, což umožní jejich časnou, a tím i úspěšnější léčbu. „Přístroj má i další výhody, a to vyšší kvalitu vyšetření zejména díky přímé digitalizaci, větší komfort pro pacientky naklápěním přítlačné desky, ergonomickou konstrukcí a možností použití mamografického polštáře. Výhodou je rovněž stereotaxe zaměření mikrokalcifikací jako často prvních známek nádorového onemocnění k biopsii, tedy odebrání vzorku tkáně pro histologické vyšetření či jeho označení před operačním vyjmutím," upřesnil primář radiologického oddělení Aleš Bílek.