„Aeroklub Chotěboř získal pořadatelství prestižní soutěže na základě skvěle zorganizovaného Mistrovství ČR v letecké akrobacii v roce 2014. Letecká akrobacie má v České republice, hlavně pak v Chotěboři, dlouhou tradici,“ konstatoval za pořadatele šampionátu Jan Adamec.

Podle jeho názoru je letiště v Počátkách na tak velkou show, jakou je mistrovství Evropy, skvěle připraveno. „V posledních pěti letech se do rozvoje letiště hodně investovalo. Máme zrekonstruovanou travnatou vzletovou a přistávací dráhu, dva nové hangáry, částečně zrekonstruovaný hlavní hangár, dominantou letiště se před šesti lety stala nová věž řízení letového provozu. Kompletně jsme opravili plochy pro dopravní obslužnost nebo zázemí v hlavní budově aeroklubu,“ popsal Adamec konkrétní změny, kterými letiště prošlo. A jak podotkl, aeroklub v Chotěboři myslí i do budoucna.

Letiště v Počátkách totiž nechce být jen dějištěm letecké exhibice, ale hodlá se stát stabilním vnitrostátním letištěm pro malou leteckou dopravu. Těch v Česku výrazně ubývá, protože provoz takového letiště je náročný, drahý a podléhá přísným regulím.

Začátky letecké činnosti v Přibyslavi se datují přibližně od roku 1930. Aeroklub Přibyslav v podobě, v jaké funguje dnes, byl založen v roce 1992. Může se pochlubit bohatou sportovní činností, zejména vynikajícími výsledky plachtařů, a to dokonce na mezinárodní úrovni. Součástí činnosti přibyslavského letišště jsou i letečtí modeláři a klub motorového paraglidingu. Navíc je přibyslavské letiště veřejným vnitrostátním letištěm vhodným pro malá letadla.

Plocha přibyslavského letiště má za sebou velkou renovaci. „Po potřebných úpravách, které by přišly zhruba na 850 tisíc korun, letiště slouží i pro Integrovaný záchranný systém, především pro vjezd těžké hasičské techniky a čerpání vody do požárního letadla,“ informoval vedoucí letového provozu Jan Starý.

Další úlohu plní letiště pro hasičský záchranný sbor, kde je smluvně zavázáno poskytnout ihned potřebnou součinnost jednotkám Integrovaného záchranného systému, v případě výzvy od hasičů je povinné poskytnout jim vše potřebné pro splnění jejich úkolu, to jest načerpání vody pro hašení požárním letounem. Kromě toho je přibyslavské letiště pravidelně dějištěm celorepublikového setkání sborů dobrovolných hasičů pod názvem Pyrocar.

Velkou změnou má projít letiště v Havlíčkově Brodě. Jeho správci přemýšlejí o jeho rozšíření a vybudování zpevněné přistávací dráhy. O létání v Brodě je čím dál větší zájem. Oblíbilo si ho mnoho pilotů, konají se tu plachtařské závody, hangár si tu postavil aeroklub z pražských Letňan Jedná se o jediné mezinárodní letiště v kraji. Návštěvník letiště může nahlédnout do odbavovací haly, kterou klub přistavěl k letištní budově v roce 2010, kdy se letišti podařilo získat status mezinárodní letecké křižovatky. Mají tu i zvláštní místnost pro cizí piloty, kteří si v ní mohou v klidu připravit nový letový plán. Přílet na letiště je totiž nutné hlásit dopředu. Pokud se posádka zpozdí o víc než patnáct minut, je po ní hned vyhlášeno pátrání.

Podle Milana Janečka, předsedy brodského aeroklubu, tu před patnácti lety měli kolem tří tisíc přistání a vzletů ročně, v loňském roce už jich bylo 22 tisíc. Rozšíření letiště je proto čím dál viditelnější snahou aeroklubu. A jedním z hlavních záměrů je vybudování paralelní přistávací dráhy k současné travnaté. Měla by být zpevněná, povrch by měl být asfaltový.

„K budování zpevněné přistávací dráhy určitě dříve či později dojde. Letiště je zázemí pro dopravu budoucnosti. Nebylo by špatné, kdyby si strategický význam podobných menších letišť uvědomil i stát a na jejich rozvoj začal v dohledné době poskytovat dotační programy,“ sdělil havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek s tím, že provoz letiště v Brodě je třeba udržet na co nejvyšší úrovni.

O vybudování zpevněné ranveje se už roky mluví i v Jihlavě-Henčově. Jenže vedení magistrátu se dosud nerozhodlo, zda stavbu za desítky milionů korun vůbec zahájí. Přitom Kraj Vysočina už schválil městu podporu ve výši 30 milionů. Držet ji bude nejdéle do konce roku 2019. Provoz na letišti v Henčově by odpovídal zhruba tomu současnému. „Plus by tam přibyla nějaká další menší letadla. A zpevněná dráha by umožnila, aby se tam dalo vzlétat a přistávat rovněž v zimě a ve večerních hodinách, to je celé,“ upřesnil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Letiště Třebíč leží podél silnice II/351 Třebíč - Dukovany. Je koncipováno jako vnitrostátní letiště pro ultralehká letadla. Jeho součástí jsou čtyři hangáry, z nichž první byl dostavěn v roce 1996 a ostatní v roce 2000. Letiště bylo slavnostně otevřeno 8. července 1995. Tím byl obnoven třebíčský letecký provoz přerušený v roce 1949. V dnešní poloze v katastrálním území Kožichovic se letiště nachází vzhledem k tomu, že Střítež s realizací tohoto záměru nesouhlasila. Záměrem budovatelů letiště též bylo, aby ho mohla využívat též letecká záchranná služba, hasiči a Lesy České republiky.

Vnitrostátní a sportovní letiště Křižanov se nachází na jižním okraji městyse. Na letišti si mohou návštěvníci po svolení personálu prohlédnout hangár s malými motorovými letadly a motorovými i bezmotorovými kluzáky. Letiště po předchozí domluvě poskytuje také lety pro veřejnost. Letiště v Bystřici nad Pernštejnem se chlubí nejudržovanějším povrchem přistávací plochy, která je určena pro stroje do 450 kilogramů hmotnosti, tedy obvykle ultralighty.

„Máme nejlepší přistávací trávník v republice, protože ho udržujeme na parametrech golfového hřiště. To s sebou nese sekání každý týden, takže tam zároveň nejsou žádní hlodavci, myší díry a krtčí hromádky,“ uvedl v minulosti několikrát předseda Letecké-ho klubu Bystřice nad Pernštejnem, bývalý senátor a starosta Josef Novotný.