„Děti ale mohou přicházet i v průběhu školního roku, žáky přijímáme stále. Pokud budou rodiče chtít dítě k nám do školy dát, pobude 
u nás jeden týden na zkoušku, a pak se uvidí, zda mu to u nás půjde či ne," uvedla ředitelka školy Jana Procházková.

Šesťáci v Meruzalce mají svou vlastní učitelku, ale budou spolupracovat i se třídou páťáků a čtvrťáků. „Je u nás běžné, že děti v různých ročnících spolu spolupracují," poznamenala Procházková. Meruzalka byla původně pouze školou mateřskou. Před třemi roky se rozrostla o první stupeň.

„Vzniklo několik tříd zároveň, takže dítě, které 
k nám nastupuje, může přestoupit z jiné školy a jít tedy rovnou do vyššího ročníku či na druhý stupeň," vysvětlila Procházková.
Meruzalka je jedinou školou uplatňující učení Marii Montessori v Jihlavě. Hlavním heslem montessori pedagogiky je „pomoz mi, abych to dokázal sám". Pedagog je tedy více pomocníkem dítěte než zcela neomylnou autoritou.

„Školní vzdělávací program pro druhý stupeň vznikal ve spolupráci s dalšími školami montessori, kde již toto vzdělávání na druhém stupni funguje," poznamenala Procházková.
Základní a mateřská škola Meruzalka je školou soukromou a měsíční školné zde vyjde na dva tisíce dvě stě korun. První stupeň školy nyní navštěvuje pětapadesát dětí.
Na další základní školy 
v Jihlavě zřizované městem letos nastoupí 5 213 žáků. 
V celém Kraji Vysočina to je 44 750 dětí. Prvňáčků usedne do lavic škol zřizovaných městem Jihlava letos 686.

„Tento počet je jen za školy zřizované městem Jihlava. Dvě základní školy ve městě jsou soukromé 
a žáci těchto škol do naší statistiky nejsou započítáni," dodal ke statistikám vedoucí jihlavského odboru školství Tomáš Koukal.

IVANA HOLZBAUEROVÁ