Problém však nastává v momentě, kdy se začne řešit otázka, kam s dítětem. „Za půl roku se chystám do práce, ale nevím, kdo se o dceru přes den postará. Na školku je totiž zatím malá. Asi budu muset zaměstnat babičky a případně paní na hlídání," řekla maminka Marie Bílková z Nového Města na Moravě.

České ženy mají nárok na čerpání rodičovské dovolené v délce zpravidla 28 měsíců při porodu jednoho dítěte. Některé z nich se ale chtějí do práce vrátit už před vyčerpáním stanovené doby, což může pro mnohé představovat problém. Nemají kam umístit děti mladší tří let. Jesle totiž na Novoměstsku, stejně tak jako v celém žďárském okrese, chybějí. Přestože v minulosti jesle v Novém Městě byly, v současné době o ně údajně nebyl projeven dostatečný zájem.

Výjimečné případy

„Nemohu říct, že bych se vyloženě setkala s požadavky na zbudování jeslí. Častější jsou spíše tendence umísťovat mladší děti do mateřských škol," uvedla Žofie Řádková z odboru školství v Novém Městě na Moravě. Maminky, které spěchají s návratem do práce, se proto obracejí na mateřské školy. Ty však mohou ve výjimečných případech přijmout pouze děti ve věku dvou let a deseti měsíců.

„Pokud v ojedinělých situacích vezmeme dítě, které má dva roky a deset měsíců, vyžadujeme, aby bylo samostatné a schopné samo sebe obsloužit," řekla ředitelka Mateřské školy Drobného v Novém Městě na Moravě Ivana Buchtová.

Pro mladší děti není školka přizpůsobená. „Některé maminky se nás ptají, jestli přijímáme děti mladší než dva roky a deset měsíců. Bohužel naše odpověď zní ne, protože mateřská škola slouží ke vzdělávání, ne k sociálním službám, které nabízí jesle," vysvětlila Ivana Buchtová.

„Kdybychom měli podmínky a prostředky pro vytvoření oddělení jeslí, musel by se tomu přizpůsobit nejen personál, který by byl zaměřen na péči o dítě, ale také prostředí. To znamená nižší židle a stolečky, níže posazená umyvadla i záchodky a podobně," dodala.

Mateřská škola Drobného má na Novoměstsku hned několik pracovišť mimo jiné také v Pohledci a ve Slavkovicích. Ve všech ovšem platí stejná pravidla, která neumožňují zápis malých dětí. Matky, které chtějí do práce dříve, proto musí hledat jiná řešení.

Se stále rostoucím počtem maminek, které mají zájem o návrat do zaměstnání po zkrácené mateřské dovolené, se objevují také rozdílné postoje vůči umístění malých dětí do sociálních a vzdělávacích institucí.

Jesle?

„Jesle nebo obdobná zařízení nelze jednoznačně doporučit ani zavrhnout," sdělila psycholožka pro děti a dospělé Petra Píšová. „Z psychologického hlediska je výhodou, že u dětí, které docházely do jeslí, byla jednoznačně větší samostatnost. Na druhou stranu jsou některé děti citlivější, se slabší schopností přizpůsobení se a pro ty je vhodnější, když po delší dobu získávají základní pocit bezpečí v dobře známém prostředí a s blízkou osobou," vysvětlila psycholožka.

Stejně jako Marie Bílková i spousta dalších maminek z Nového Města a okolí musela požádat o pomoc své příbuzné anebo najmout na hlídání chůvu. I přesto, že se nejedná o přímé umístění v sociálním zařízení, ale pouze o několik hodin, kdy na dítě dohlíží jiná osoba než matka, jsou někteří odborníci toho názoru, že by rodička měla s dítětem strávit první roky života a poskytnout mu jistoty a emocionální zázemí. „Přestože jsem sama musela mé děti umístit do jeslí, zastávám názor, že by dítě mělo v raném věku vyrůstat s matkou. Nikdy se nenahradí rodičovská láska výchovou, byť odborně vzdělaným, člověkem," uvedla ředitelka Buchtová.