„Přestože vodoprávní úřad stanovil minimální zůstatkový průtok na 2,4 metrů krychlových za sekundu, byl naměřen nejnižší průtok pouhých 1,6 metrů krychlových. Přitom řeka Dyje je zařazena do soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000. Nedodržením minimálního průtoku došlo k ohrožení zvláště chráněného rybího druhu vranky obecné, která v řece žije," informoval ve čtvrtek ředitel oblastního inspektorátu v Brně Jindřich Mikeš.

Společnost E.ON Trend se proti pokutě odvolala. Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a pokutu ČIŽP potvrdilo. Firma sankci uhradila. „V tuto chvíli je to však stále předmětem soudního řízení," okomentoval krátce Znojemskému deníku Rovnost mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha.

Při stanovení výše pokuty inspektoři přihlédli také k tomu, že jde o významný tok zasahující do ochranné zóny Národního parku Podyjí, a je současně hraničním tokem s Rakouskem.

Kontrolám malých vodních elektráren se Česká inspekce životního prostředí věnuje pravidelně a dlouhodobě. Od roku 2010 do dnešních dnů provedla 608 kontrol těchto zařízení a za zjištěná porušení zákona uložila pokuty v celkové výši více než 1,6 milionu korun.

„Letos se nám pak velmi osvědčila i spolupráce s vodáky, kteří nás na nedodržování minimálních zůstatkových průtoků také upozorňují," připomněl ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss.