Že mezi vybranými bude lokalita Kraví hora, vyzradil ředitel státního podniku Diamo Tomáš Rychtařík ve firemním občasníku. „V současné době jsou vytipovány čtyři vhodné lokality, mezi ně patří také Kraví hora,“ píše v úvodníku lednového vydání.

Odpůrci úložiště považují takové rozhodnutí za velmi překvapivé. „Kraví hora byla několikrát v odborných studiích vyhodnocena z pohledu bezpečnosti jako nevhodná pro vybudování projektu, jakým je hlubinné úložiště,“ prohlásil předseda spolku Nechceme úložiště Kraví hora Martin Schenk.

Mluvčí SÚRAO Lucie Steinerová informaci nepotvrdila. Podle ní není seznam lokalit zatím schválený. „Náš návrh lokalit jde příští týden do rady SÚRAO. Pokud rada materiál potvrdí, zveřejníme jména doporučených lokalit příští týden,“ řekla.
Kraví hora leží v místech uranových dolů Rožná. K prvním zkoumaným lokalitám byla přidána až později. „A to navzdory jasnému doporučení geologů neprovádět zde další práce směřující k vybudování hlubinného úložiště, protože ze všech tehdy zkoumaných lokalit má nejméně vhodné podmínky,“ podotkl Martin Schenk.

Objekt číslo popisné 2 by se měl stát „srdcem“ domu přírody.
V Krátké vzniká za třicet milionů dům přírody. Jako první na Vysočině

SÚRAO mělo vybrat čtyři nejvhodnější lokality pro vybudování hlubinného úložiště z celkových devíti. Martin Schenk ale zmínil, že podle jeho informací jich bude vybráno pět. Na nich by měl v příštím roce pokračovat podrobný průzkum včetně vrtů. V roce 2025 by pak měly ze získaných dat vzejít dvě nejvhodnější lokality, hlavní a záložní. Konečné rozhodnutí bude na vládě.

V kraji Vysočina se v tuto chvíli nachází čtyři lokality, z celkových devíti, které jsou zvažované pro výstavbu hlubinného úložiště. Je to lokalita Hrádek v blízkosti krajského města, Horka u Budišova na Třebíčsku, okalita Na Skalním poblíž Jaroměřic nad Rokytnou, a zmíněná Kraví hora na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje.

Most v Třebíči u nemocnice.
Řidiče čeká dopravní peklo. Most v havarijním stavu ovlivní život půlky okresu