Máte dost lidí na zvládání krizové situace? I kdyby se situace zhoršovala?

Za stávajícího nouzového stavu musíme zajistit v našem kraji výkon služby za zcela mimořádných podmínek, které, troufám si říci, zatím nikdy v minulosti nenastaly. Jedná se o celý soubor nejrůznějších opatření, jejichž hlavním cílem je zajistit především bezpečnost obyvatel našeho kraje a veřejný pořádek. V současné době máme k dispozici dostatečný počet policistek a policistů, kteří jsou připraveni pro výkon služby nejen v našem kraji. V rámci mezikrajské výpomoci vysíláme policisty z odboru cizinecké policie ke střežení rakouské hranice. Konkrétně naši policisté jsou nasazeni na hraničním přechodu ve Vratěníně.

Kolik obcí v karanténě jako jsou Kynice jste schopni uhlídat?

Všechno by záleželo na tom, o jaké území by se jednalo. Jak velká by to byla aglomerace, jaké typy komunikací by procházely daným územím, kolika obcí by se karanténa týkala, kolik obyvatel by v daném území žilo, jaká by v dané lokalitě byla infrastruktura a tak dále. Zatím se nařízení mimořádného opatření při epidemii týká v našem kraji jedné obce, kde žije kolem devadesáti obyvatel. Na zajištění opatření jsme vytvořili čtyři kontrolní místa, kde se na denní a noční službě střídají policisté a v noci jim ve společných hlídkách pomáhají dobrovolní hasiči. V místě jsme pro hlídky vytvořili také provizorní zázemí a na místo jim zajišťujeme dovoz stravy. Policisté na místě hlídkují nepřetržitě a musí zajistit, aby bylo mimořádné opatření naplněno a dodržováno. Hlídky také na jednom ze stanovišť zajišťují ve spolupráci s vedením obce přesun potravin a nákupů pro obyvatele obce. Zatím jsme nemuseli u obce Kynice řešit žádné protiprávní jednání. Tamní lidé plně chápou vážnost situace.

Máte dost ochranných pomůcek?

Pro zajištění běžného výkonu služby máme zajištěny ochranné pomůcky, které jsou přidělovány v první řadě pro policisty v přímém výkonu služby. Nejde ale jen o to, abychom chránili policisty, kteří jsou denně v terénu. Musíme zajistit ochranné pomůcky také pro ostatní kolegy – kriminalisty a ostatní profese zejména v oblasti logistiky.

Kolik policistů z Vysočiny je v karanténě?

K 19. březnu máme v karanténě 17 policistů a dva občanské zaměstnance. Zatím nemáme žádného policistu, u něhož by byl prokázán Covid-19.

Jakým způsobem, pokud vůbec, probíhají kontroly lidí v karanténě?

Kontrolujeme dodržování všech platných opatření, a to v rámci běžného výkonu služby. Reagujeme také na oznámení od občanů a tato oznámení prověřujeme. Naším cílem je ale působit především preventivně, nechceme za každou cenu kohokoliv trestat. Musíme ale účinně zabránit především rizikovým situacím, zejména shromažďování vyššího počtu osob. V případě, že policisté během preventivního dohledu zjistí porušování nařízení vlády v souvislosti s karanténou, využijí všech svých zákonných oprávnění.

Projevil se už nějak nouzový stav na trestné činnosti?

Ke skutečně kvalifikovanému srovnání nápadu trestné činnosti nelze využít data za tak krátký časový interval. Zatím se bavíme o necelém týdnu, co je v platnosti nouzový stav, proto by jakékoliv porovnávání vývoje kriminality nebylo zcela relevantní.

Budete v době nouzového stavu například krádeže a nedodržení karantény automaticky stíhat podle přísnější kvalifikace?

Právní kvalifikace u některých trestných činů v době nouzového stavu země je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby. Jedná se například o krádeže, podvody, šíření poplašné zprávy, šíření nakažlivé lidské nemoci a další. Naši policisté již využívají a i nadále budou tento institut využívat. Jednotlivé případy jsme již medializovali, abychom dali pachatelům jasný signál, že jejich protiprávní činnost je v současné době zcela nepřípustné, a proto se bude přísněji posuzovat.

Jakým způsobem nouzový stav ovlivnil práci policie v kraji?

Zcela zásadním způsobem. Jsem ale hrdý na naše policisty, protože všechny náročné úkoly, které jsme museli doslova ze dne na den, nebo přesněji z noci do rána zajistit, bylo velké množství a všechny jsme je zvládli. Na tak vážnou situaci nebyl nikdo z nás připravený. Bohužel, i někteří naši spoluobčané zpočátku brali vyhlášená opatření na lehkou váhu. Všechna opatření mají v první řadě za cíl ochránit zdraví a životy lidí. Proto by mělo být naprostou samozřejmosti, že je lidé budou respektovat a bezezbytku dodržovat, a to včetně všech nových nařízení. Nikdo by neměl čekat na to, až policisté, hygienici nebo inspektoři České obchodní inspekce budou kontrolovat dodržování usnesení, vymáhat je a jejich porušování trestat. Tak by lidé za současné velmi vážné situace opravdu uvažovat neměli.

Online reportáž