„Upozorňujeme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost při ježdění po objízdných trasách. Důvodem hlavních komplikací v dopravě mohou být stále probíhající opravy na dálnici D1. Na ostatních silnicích lze také počítat s krátkodobými a neočekávanými uzavírky nebo omezeními,“ varoval řidiče Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ), které mají Jihlavský tunel na starost.

Po dobu uzavírky budou šoféři jezdit po silnicích druhé třídy a místních komunikacích v Jihlavě. Připraveny pro ně budou dvě objízdné trasy. První trasa povede od Pelhřimova po ulicích Žižkova, U Cvičiště, Hamerníkova a Jiráskova. Druhá trasa povede po přivaděči od D1 a následně po ulicích Jiráskova, Hamerníkova, U Cvičiště a Žižkova. „Obě trasy budou řádně označené dopravním značením, řidiči nebudou bloudit,“ doplnil k tomu Martin Málek.

V neděli se dá očekávat, že provoz nebude v krajském městě Vysočiny tak vytížený, jako to bývá ve všední dny, kdy lidé jezdí do práce a z práce. I tak ale musí řidiči počítat s tím, že například na přivaděči a obchvatu města bude stále hodně rušno. „Snahou v poslední době je směřovat tyto práce na víkend, kdy je provoz ve městě přece jen o něco menší,“ vysvětlil mluvčí SMJ.

V neděli bude práce provádět soukromá firma na základě žádosti jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tunel bude uzavřen kvůli kontrole a případným nutným opravám technologických zařízení.


„Nazval bych to jakousi preventivní prohlídkou. Proběhne kontrola stavu rozvaděče řídící signalizace, SOS skříní, pasportizace signálů, kabelových šachet v tunelu, čistících šachet a kanalizačních poklopů, nosných konstrukcí osvětlení, portálových konstrukcí semaforů, stavu uzemnění a měření bludných proudů,“ přiblížil náplň prací v tunelu Martin Málek.

Co se chystá dále? Vizuální kontrolou projdou ráhna v tunelu, stavební stav portálů, dilatace, délky prasklin pro sanaci, ostění a další části Jihlavského tunelu.

Jihlavský tunel prochází pravidelnou údržbou dvakrát do roka, tu mají na starost SMJ. A to pravidla v jarních a podzimních měsících. Tyto práce si většinou vyžádají delší uzavírku.

Tunel v Jihlavě je sypaný, délku má 307 metrů a zahájil zkušební provoz 1. července roku 2004. Během jedné hodiny projede oběma směry přibližně na šest tisíc osobních a nákladních vozidel, které směřují zejména na D1 nebo Znojmo a Vídeň.