„Na hřbitově započaly přípravné práce pro rekonstrukci stávajícího oplocení, na vybudování zpevněných ploch pro parkování a umístění kontejnerů na odpad,“ informoval starosta Miloš Starý. Projekt se začne reálně uskutečňovat po výběrovém řízení.

Další akcí je výstavba nového veřejného osvětlení mezi Hutí a Hlínou. „V současné době je žádáno o dotaci z Fondů Vysočiny a vlastní stavba je plánována na období letních měsíců,“ doplnil starosta. Tím se vyřadí z provozu staré, již nevyhovující nadzemní vedení přes louky v přírodní rezervaci. Neméně významnou akcí bude i výměna oken a zateplení stropu v mateřské škole.

"Okna budeme měnit i v horním patře obecního úřadu a zbývající okna na kulturním domě. Tyto práce, především v mateřské škole, budou probíhat v období letních prázdnin, tak, aby nedošlo k výraznému omezení provozu,“ dodal starosta. Sobíňov připravuje také rekonstrukci komunikace od požární nádrže u Vzoru, v případě úspěšné žádosti o dotaci zrekonstruují v obci také ulici na Nové čtvrti.