Ve čtyřech krajských nemocnicích se přitom po Novém roce podařilo vyřešit počáteční drobné komplikace přímo s dodavateli aplikací. Pouze Nemocnice Jihlava musela řešit komplikovanější náběh a vydat ještě několik papírových neschopenek. Nyní ale už vše funguje i v krajském městě.

Nejčastějším problémem tak je vyplnit správně adresu zaměstnavatelů, protože pacienti si nevybavují přesné údaje firem, pro které pracují.