Z toho důvodu budou opravy probíhat ve dvou etapách. Brtnická farnost, pod kterou kostel v Přísece spadá, už čeká jenom na to, až přijdou všechny potřebné podklady od Ministerstva kultury. Teprve poté se do nákladné rekonstrukce pustí.

„Bylo potřeba vyklidit půdní prostor a odvézt do bezpečí obrazy a další cenné věci. S vyklízením pomáhali místní a dobrovolníci, takže kostel je na opravu připravený," potvrdil brtnický farář Jaroslav Svoboda, který nyní už pouze čeká na vyjádření ohledně slíbených peněz od Ministerstva kultury. Opravu vedle farnosti dotuje ministerstvo, Kraj Vysočina a město Brtnice, kam Příseka spadá.

Náklady na první etapu jsou 850 tisíc korun a město na ni přispívá 140 tisíci korun. „V průběhu června až listopadu dojde k výměně krytiny ze dřevěných štípaných šindelů a bude vyspraven krov a ošetřen proti dřevokazným houbám," doplnila pro úplnost místostarostka Brtnice Miroslava Švaříčková. V minulých letech byl nástřik proti houbám prováděn už na lodi kostela.

„Běžný provoz v kostele nebude nijak omezený, opravy se budou provádět mimo hlavní prostory," dodal brtnický farář Jaroslav Svoboda.

Filiální kostel, jenž je zasvěcený patronce horníků sv. Barboře, má gotické jádro. Až do roku 1622 byl zdejší kostel farním, fara však v období reformace zanikla, a Příseka přešla pod Brtnici. Věž pochází až z roku 1852.