Čejky hnízdí i na Žďársku. Hnízdišť může být kolem čtyřiceti, ovšem jejich přesný počet znám není. „Ani konkrétní počty ptáků neevidujeme, ale o hnízdních lokalitách víme, takže je sledujeme," řekl Jaromír Čejka, zoolog ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy (CHKO).

Nyní vylíhlá mláďata čejek se naučí létat zhruba za sedm týdnů. Ohrožují je predátoři a stroje. „Čejky hnízdí na zemi, tak je ničí i zemědělská technika," popsal Čejka. „Nejsem moc optimista, zemědělec pole kvůli ptákům ‚ležet' nenechá," dodal zoolog.

Výskyt čejky na území Česka mapuje Česká společnost ornitologická (ČSO) a pravidelně vyzývá veřejnost, aby se také do mapování míst výskytu čejky chocholaté zapojila.

Tento krásný pták s typickou chocholkou z naší krajiny dlouhodobě mizí. „Úbytek čejek způsobuje řada faktorů mizení vhodných hnízdišť kvůli úbytku vody v krajině, dál pak jarní zemědělské práce a ničení hnízd i mláďat divokými prasaty a krkavcovitými ptáky," uvedl Jiří Šafránek, místopředseda Moravského ornitologického spolku (MOS), středomoravské pobočky ČSO.

ČSO chce s pomocí veřejnosti získat informace o hnízdištích a na nejvýznamnějších lokalitách podpořit přežívání čejčích mláďat úpravou zemědělského hospodaření novým agroenvironmentálním opatřením. „Cílem je vytvořit na části pole, kde čejky umisťují svá hnízda, optimální hnízdní podmínky, a umožnit jim úspěšné vyvedení mláďat," sdělil Václav Zámečník, zemědělský koordinátor ČSO .

Podle Čejky se například v Nizozemsku místa hnízd ptáků označují, při pracích na polích se na ně bere zřetel. „Pole tam také častěji tvoří velké plochy, kde se drobné šelmy víc bojí pohybovat, neohrožují proto ptáky v takové míře," řekl Jaromír Čejka.

Do mapování čejčích hnízdišť se může zapojit každý. Informace jsou k dispozici na webových stránkách www.birdlife.cz/cejka.html.

---------------

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) je pták přibližně velikosti holuba, patří mezi bahňáky. Hnízdí na vlhkých loukách, na podmáčených polích a na bahnitých dnech vypuštěných rybníků. Preferuje spíše otevřená prostranství s nepříliš hustou vegetací. Snáší většinou čtyři vejce, která jsou zelenavě skvrnitá.

Mláďata se líhnou po 23 dnech, takřka ihned opouštějí hnízdo a následují své rodiče při hledání potravy. Živí se hmyzem a jeho larvami. Létat začínají 7 až 8 týdnů od narození. Přestože čejka chocholatá dosud nebyla zařazena mezi zvláště chráněné druhy, určitě si zvýšenou pozornost zaslouží.