Podle společnosti ICOM transport prý ale z jejich strany, coby provozovatele nádraží, nejde o žádný konkurenční boj.

„Informace nedoplňujeme, nemáme na to lidi. Nevím ani, že je to technicky možné," reagovala Kateřina Kratochvílová, předsedkyně představenstva společnosti ICOM transport, dominantního autobusového dopravce na Vysočině. Deník se jí dotazoval, zda budou do elektronického informačního systému na autobusovém nádraží chybějící spoje doplňovat.

Na elektronických tabulích v hale autobusového nádraží i na výpravní budově směrem k nástupištím prokazatelně chybějí přinejmenším mezinárodní spoje společnosti Flixbus. Autobusy pod značkou této společnosti denně jezdí přes Jihlavu na lince do Drážďan a Berlína a opačným směrem do Rakouska – do Vídně. Deník na chybějící informace upozornili dva cestující. Jeden to zjistil při cestě do Berlína 29. září, druhý jednu říjnovou neděli, kdy se ho náhodná cestující dotazovala, zda neví, 
z jakého stanoviště odjíždějí autobusy na Berlín. Tomuto muži se údajně stalo i to, 
že jednou nenašel na venkovních elektronických tabulích svůj spoj směřující do Žďáru nad Sázavou, který měl do několika minut odjíždět.

„Všechny spoje regionálních dopravců jsou ve výše uvedeném informačním systému schválené a na světelných tabulích jsou zveřejněné. Dnes jsme ověřili, že se údaje zobrazují," ohradila se uplynulý čtvrtek Kateřina Kratochvílová proti tomu, že by spoje regionálních linek v systému chyběly. Současně ale přiznala, že mezinárodní spoje společnosti Flixbus 
v elektronickém informačním systému autobusového nádraží nejsou. „Spoje společnosti Flixbus se na našich tabulích nezobrazují, neboť dopravce nemá jízdní řád schválený v celostátním informačním systému (CIS), kde jsou všechny jízdní řády schválené příslušným krajským úřadem nebo Ministerstvem dopravy ČR," uvedla Kratochvílová.

Mluvčí Ministerstva dopravy však vyvrátil, že by společnost Flixbus neměla schválené jízdní řády. „Velmi častou praxí u zahraničních firem je, že data 
o svých linkách do centrálního informačního systému dodávají ve formátu, který není strojově čitelný, respektive v uzavřeném formátu, do kterého nejde zasahovat, tím pádem je CIS nemůže zpracovat pro vámi zmiňované účely, jako jsou například právě informační tabule na nádražích. Neznamená to ale, že by firma neměla jízdní řád schválený," poznamenal.

Že ale údaje do elektronických informačních systémů zapracovat lze a přinést díky tomu cestujícím kompletní informace, dokazuje například situace na pražském autobusovém nádraží Florenc, kde kupříkladu spoje společnosti Flixbus zařazené jsou.

„Máme vyvinutý vlastní informační systém, který zahrnuje naprosto všechny spoje přijíždějící nebo odjíždějící z Ústředního autobusového nádraží Praha Florenc. Tento systém ladíme od roku 1999 a stál nás spoustu peněz," přiblížila za pražské autobusové nádraží Florenc Klára Bachová. Ta rovněž dodala, že všechny spoje všech dopravců jsou do jejich informačního systému zadávané ručně zaměstnancem nádraží. „Beru jako samozřejmost, že musíme být schopni poskytnout informace o všech spojích, které využívají naše autobusové nádraží," poukázala.

ICOM transport na jihlavském autobusovém nádraží využívá elektronický informační systém dodávaný firmou Chaps. David Švingr z firmy Chaps Deníku potvrdil, že shromažďují 
i jízdní řády mimo CIS 
a jsou schopní elektronický systém o tyto časy odjezdů doplnit. „Manuální doplnění jízdních řádů je možné i na straně provozovatele autobusového nádraží, respektive správce jejich informačního systému na zobrazování dat na odjezdových 
a příjezdových tabulích," přiblížil Švingr. „V tuto chvíli s firmou ICOM jednáme o možném způsobu řešení," dodal.
Jak už ale Kateřina Kratochvílová uvedla, ICOM nic sám doplňovat nehodlá. „Pokud to Chaps tvrdí a ví, že tam něco chybí, měl by tam ty informace doplnit on. My té firmě platíme 
za to, že informační tabule spravuje. Takže pokud považují za vhodné tam něco doplnit, měli by to udělat oni. To bych považovala 
za profesionální, ne shazovat vinu na nás," odmítla Deníku sdělit, kdy se cestující dočkají garance, že budou na autobusovém nádraží v elektronické podobě k dispozici veškeré časové údaje o odjezdech autobusů.

PETR ŠMERGL
IVANA HOLZBAUEROVÁ