Celoživotní Brňan měl zvláště dobrý vztah k Třebíči. Pramenil v obdivu k zdejším architektonickým památkám a přátelství k několika třebíčským výtvarným umělcům. V Třebíči měl dvě výstavy grafiky, v roce 1987 v Okresní knihovně a o sedmnáct let později v Galerii Malovaný dům. V tehdejším okresním kulturním středisku vedl kurz hlubotiskové grafiky. Pokaždé, když přijel na Karlovo náměstí, díval se zaujatě na Fuchsovu funkcionalistickou spořitelnu. Pak zašel na městskou plovárnu. Byl tam viděn, jak vylézá na mostní konstrukci, aby získal lepší foto Fuchsových šaten.

V létě 2014 pokřtil v městské knihovně knihu Rozhovory od autora tohoto článku a o prázdninách následujícího roku se v městském centru potrápil svou zapomnětlivostí. Na východní straně náměstí si vyfotil sloup z mázhauzu středověkého domu. Na místě odložil ruksak s doklady a fotoaparátem. Zapovídal se s kolemjdoucím starousedlíkem a na ruksak zapomněl. Zašel do expozice malíře Franty a na výstavu grafiky Petra Bendy na městské věži. Na ruksak si vzpomněl až při obědě s přáteli. V obráceném pořadí míst pátral ve svých stopách. Vystoupal na věž atd. Ruksak byl v trávě, kam byl položen. Navrátil to prohlásil za velké poznání poctivosti Třebíčanů.

Jan Dočekal