ZUŠ Open je celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Připojují se k němu školy po celé zemi. Akci pořádá Nadační fond Magdalény Kožené ve spolupráci s Asociací ZUŠ.

Nadační fond založil navíc stipendijní program MenART, který míří do základních uměleckých škol s cílem podpořit rozvoj mladých talentů a inspirovat pedagogy, kteří se jejich výuce věnují. Ve stipendijním programu je ZUŠ Třebíč velmi úspěšná.

Byla do něj vybrána spolu se svojí pedagožkou Evou Lojdovou studentka sólového zpěvu Miroslava Válková. V pátek 31. května vystoupila na koncertě stipendistů v rámci prestižního festivalu Pražské jaro. Dalšího ročníku stipendijního programu se bude účastnit další studentka sólového zpěvu ZUŠ Třebíč, Eliška Machátová. I v tomto případě s pedagožkou Evou Lojdovou.