„Snažil jsem se zachytit obyvatele hlavního města státu Izrael, a to nejen Židy, ale i křesťany a Araby,“ řekl autor.

Na zhruba devadesáti snímcích návštěvníci mohou spatřit pestrou směsici lidských typů. Nejedná se o portréty, nýbrž o náhodné momentky, pořízené většinou za chůze. Fotografie si tak nekladou za cíl oslnit kvalitou, nýbrž přiblížit jedinečnou atmosféru Jeruzalému, zejména pak jeho Starého Města, které je společným domovem tří hlavních světových náboženství.

Projekt nové lávky k ulici Červené domky.
Řeku Oslavou překlene další nová lávka pro pěší a cyklisty

Výstavu lze navštívit od 5. března do 5. dubna vždy během otevírací doby městské knihovny. Součástí výstavy je beseda s Milanem Krčmářem o Jeruzalému, která v hudebním oddělení knihovny proběhne ve čtvrtek 14. března od 17 hodin. Vstupné činí 20 korun.