Na dvou stech stránkách s doprovodem dobových fotografií se pamětníci i mladá generace dozví leccos ze života města. Jak pracovali v 19. století jircháři, vysvětlí čtenáři třeba tato pasáž:


„Jircháři vydělávali nejjemnější druhy rukavičkářských koží louhem ze slepičího trusu a psího lejna. Materiál k tomu sbírali chuďasové po domech, prolézajíce kurníky a slídíce po ulicích po pozůstatcích tělesné potřeby psího plemene. Byla to práce nechutná, ale jircháři dobře platili a potřeba byla značná, takže sotva bylo zle vyhověti.“ Kromě starých řemesel se Jiří Joura zabývá také školstvím, kulturou, ale i tehdejšími známými postavičkami, požáry, zajímavostmi.


„Je zřejmé, že pouze člověk s výjimečným vztahem k tomuto městu mohl zkompletovat takto rozsáhlý soubor dokumentů a komentářů k jeho historii,“ napsal v úvodu za vydavatele Lubomír Kerndl.


Publikace je ke koupi v informačních centrech v Malovaném domě, v Zadní synagoze a také v místních knihkupectvích.