V programu zazní díla Carla Philippa Emanuela Bacha, Camilla Saint-Saënse, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Davida Germana doplněná improvizací na téma posledního autora. „Program letos nenese žádný konkrétní název. Zazní dvě rozsáhlejší varhanní sonáty – Bach a Mendelssohn, romantická rapsodie – Saint-Saëns a slavnostní fanfára k radostnému vstupu do nového roku. Pohrával jsem si však s myšlenkou, že koncert nazvu „Kočka leze dírou“. Rapsodie Camilla Saint-Saënse totiž zpracovává starou bretaňskou vánoční píseň, která zní téměř totožně, jako zmíněná česká dětská lidová písnička, pouze je v mollové tónině. Připomíná tak zároveň téma ze Smetanovy Vltavy. Ta podobnost je natolik zarážející, že bych se ani nedivil, kdyby se k nám tato později zlidovělá melodie dostala s francouzskými vojsky během napoleonských válek,“ říká k programu koncertu Marek Buš.

Koncert zahájí třívětá sonáta C. Ph. E. Bacha, druhého nejstaršího syna Johanna Sebastiana. Carl Philipp je znám jako hamburský Bach, protože velkou část života prožil právě v tomto svobodném městě, kde se stal vlivnou hudební osobností. Pak zazní již zmíněná rapsodie francouzského romantického skladatele Camilla Saint-Saënse a následovat bude druhá varhanní sonáta Felixe Maendelssohna-Bartholdyho. „Mendelssohn mě na varhanách třebíčské baziliky opravdu baví. Jedná se o romantickou hudbu, která se k tomuto nástroji velmi dobře hodí. Navíc je to hudba plná krásné melodiky i propracovaného kontrapunktu v poslední větě“, doplňuje Buš.

Do rozvojových zemí prostřednictvím nakoupených koz, krav a ovcí poslali Češi sedmnáct milionů korun. Velká podpora přišla i z našeho regionu.
Lidé z Třebíčska poslali 164 koz do Afriky a koupili knihy českým dětem

Závěr koncertu bude patřit slavnostní fanfáře současného amerického skladatele Davida Germana, kterou Marek Buš proloží vlastní improvizací na Germanovo téma. „Věřím, že po poslechu této závěrečné skladby se posluchačům bude radostně vstupovat do nového roku,“ dodává Marek Buš.

Novoroční varhanní koncert začíná v Bazilice sv. Prokopa v Třebíči jako vždy na Nový rok v 15 hodin. Vstup je volný a zdarma.